สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ติดตามการดำเนินงาน โคก หนอง นาโมเดล

4 พ.ค. 2564 อ่าน 5 ครั้ง


วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น และ พื้นที่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นาโมเดล” โดยมี นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำภอสูงเม่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่นร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานดังกล่าว
จากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามครัวเรือนของนายไพรัช ปลอดโปร่ง ซึ่งมีเนื้อที่ในการดำเนินงาน จำนวน 3 ไร่ โดยครัวเรือนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เป็นต้นแบบของตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ครัวเรือน หรือชุมชนอื่นๆ ได้นำไปขยายผลสร้างภูมิคุ้มกันและการพึ่งตนเองของครัวเรือนเกิดอาชีพ รายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน