บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัดประกาศปิดกิจการล่วงหน้า หลังก่อตั้งบริษัทมา 33 ปี จะเหลือเพียงตำนาน พนักงานตกงานทันทีทั้งบริษัท

1 พ.ค. 2564


บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัดประกาศปิดกิจการล่วงหน้า หลังก่อตั้งบริษัทมา 33 ปี จะเหลือเพียงตำนาน พนักงานตกงานทันทีทั้งบริษัท

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ได้รับรายงานว่า บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 236 หมู่ 2 ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้ออกหนังสือประกาศแจ้งต่อพนักงานในบริษัท เนื้อหามีดังนี้
หนังสือแจ้งล่วงหน้าเรื่องการเลิกจ้างเนื่องจากการปิดกิจการบริษัท
บริษัทได้เริ่มดำเนินการในปี 2531 จนถึงปีนี้ครบรอบ 33 ปีไปแล้วแต่จากเศรษฐกิจของตลาดการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี และเนื่องจากความต้องการของตลาดลดลงและภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างต่อเนื่องทั่วโลกจึงเป็นสถานการณ์ยากลำบากที่จะดำเนินการต่อไปได้


สถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องต้นทุนสะสมของโรงงานค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐส่งผลกระทบให้การส่งออกของไทยย่ำแย่ลง และด้วยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่รายล้อม บริษัท เวิลด์อิเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำกัดนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เข้มงวดอย่างต่อเนื่องถึงแม้ได้มุ่งเน้นการดำเนินกิจการในธุรกิจ EMS และได้ปฏิรูปโครงสร้างของกิจการ เช่นการลดต้นทุนการผลิตและได้ดำเนินการตามแผนการปรับปรุงฟื้นฟูสภาพกิจการไปแล้วแต่ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เกิดผลสำเร็จตามที่คาดหวังไว้


ดังนั้นจึงได้พิจารณาตัดสินว่าเป็นเรื่องยากลำบากที่จะปรับปรุงต่อไปในอนาคตบริษัทเวิร์ลพูลอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดจะยุติกิจการอย่างเป็นทางการณวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ดังกล่าวมาแล้ว จึงขออภัยด้วยความจริงใจต่อพนักงานทุกท่านที่ทำงานอยู่ที่บริษัทเวิลด์อิเล็คทริคประเทศไทยจํากัดแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องเลิกจ้างพนักงานทั้งหมดทุกท่านในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ที่จะถึงนี้ดังนั้นณที่นี้จึงแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบเรื่องการเลิกจ้างไว้ล่วงหน้า


ทั้งนั้นบริษัทจะทำการชำระค่าแรงและค่าสินไหมต่างๆทั้งหมดอันอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทตามที่ได้ระบุไว้ในกฎหมายให้กับพนักงานจนกระทั่งวันสุดท้ายของการทำงานตามเงื่อนไขในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่งจะรวมถึงค่าสินไหมทดแทนการเลิกจ้างคำนวณตามระยะเวลาการจ้างงานและค่าสินไหมทดแทนสำหรับวันหยุดประจำปีที่ยังไม่ได้ถูกใช้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่ 29 เมษายน 2554

ข่าวโดย สิงห์ทอง นามมาลา ผู้สื่อข่าว ชลบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน