โรงเรียนรัฐราษฏร์บำรุง สุดยอดโรงเรียน ยกระดับการอ่านออกเสียงจนได้ระดับชาติของชั้น ป.1

20 เม.ย. 2564 อ่าน 13 ครั้ง


นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ต.ทุงกวาว อ.เมือง จ.แพร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1(สพป.แพร่ เขต 1) เผยว่า ตามที่นักเรียนชั้น ป.1 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทดสอบความสามรถในการอ่าน  ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2563 และได้มีผลการสอบประกาศออกมาแล้ว จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.1โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง  มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ สูงกว่าระดับภาค และสูงกว่าระดับจังหวัด และนักเรียนมีผลการอ่านทั้งสองด้านในระดับดีขึ้นไปทุกคน

การอ่านออกเสียงได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.55 ระดับประเทศ 74.14 การอ่านรู้เรื่อง ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 82.66 ระดับประเทศ 71.86
ผอ.โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง กล่าวว่า ขอชื่นชม นางสาวเพ็ญพรรณ เตโช  ครูชำนาญการพิเศษ  เป็นครูประจำชั้น และครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  ใช้เทคนิค การอ่านแจกลูกและสะกดคำ  สอนซ้ำๆ แก้ไขนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการทำแบบฝึกเสริมการอ่านนักเรียน  มีการสอนเสริม  และทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนานักเรียนที่อ่านได้ช้า  หรืออ่านไม่ได้มาตลอด
 


ปัจจัยสู่ความสำเร็จอึกประการหนึ่ง  คือ โรงเรียน โดยครูระดับชั้นออนุบาล นางสาวอมรรัตน์  คำพับ  ได้มีการสร้างความพร้อมในการอ่าน และการเขียนแก่นักเรียนทุกคน  จนนักเรียนทุกคน มีพัฒนาการและพื้นฐานที่ดีในการเขียนและการอ่าน  จงส่งผลดีมาถึงขั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนของโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงเรา  ได้ดำเนินการทุกชั้นเรียน  มีการพัฒนาและเสริมทักษะทุกชั้นเรียน  และมีการทำวิจัยพัฒนานักเรียนที่อ่านเขียนยังไม่คล่องทุกชั้นเรียนด้วย

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน