ขนส่งลำพูนคุมเข้มคนเดินทางป้องกันโควิด

20 เม.ย. 2564


นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์พันธุ์ ขนส่งจังหวัดลำพูน มอบหมายเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ดำเนินการตรวจสอบและกำกับดูแลการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน โดยมีการจัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร/รถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถหมวด 2 จำนวน 2 เส้นทาง 4 เที่ยว รถหมวด 3 จำนวน 5 เส้นทาง 17 เที่ยว รถหมวด 4 จำนวน 2 เส้นทาง 4 เที่ยว และผู้โดยสารจำนวน  23 ราย (ขึ้นรถ 10 ราย, ลงรถ 13 ราย)
นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ฯ ยังได้ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ ผู้โดยสาร จากการดำเนินการ ไม่พบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส พร้อมกันนี้ทางด้านเจ้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ยังได้ขอความร่วมมือพนักงานขับรถ/ผู้ประจำรถ ประชาสัมพันธ์แนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ไม่รับประทานอาหารบนรถ งดใช้โทรศัพท์มือถือพูดคุยขณะอยู่บนรถ การจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ และภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการลงทะเบียนผ่าน App : ไทยชนะ, Save Lamphun หรือการลงชื่อในแบบผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร


กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน