ผู้ว่าฯลำพูน ติดตามมาตรการคัดกรองโควิดพนักงานภาคอุตสาหกรรม

20 เม.ย. 2564


วันนี้ (20 เม.ย.64) นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายแพทย์สุผล  ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ คณะกรรมการชุดปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน ชุดที่ 2  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปยังที่ห้องประชุม สำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจังหวัดลำพูน(สนง.กนอ.จ.ลำพูน) เลขที่ 60 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  และ ห้องประชุมโชควัฒนา สวนอุตสหกรรมเครือสหพัฒน์ เลขที่ 189 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน 

เพื่อติดตามการดำเนินการคัดกรองพนักงานของสถานประกอบการ/บริษัท/โรงงานอุตสาหกรรม ที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาเข้ามาทำงานยังจังหวัดลำพูน หลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564(10-16 เม.ย.) พร้อมรับฟังปัญหา เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังและแก้ไขในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
สืบเนื่องจาก ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มีพนักงานจากสถานประกอบการ/บริษัท/โรงงานบางส่วน มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา และในขณะนี้ได้เดินทางกลับเข้ามาทำงานยังจังหวัดลำพูน  ทางจังหวัดได้มีมาตรการในการดำเนินการเฝ้าระวัง พร้อมกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยได้มีการออกประกาศจังหวัด และขอความร่วมมือสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของแต่ละโรงงาน ดำเนินการสอบสวนพนักงานที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง เพื่อคัดกรองในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้ทางสำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูนเปิดจุดบริการประสานงานให้แก่ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ จังหวัดลำพูน ได้เปิดจุดบริการเพื่อช่วยสถานประกอบการ สถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ให้สามารถคัดกรองและจำแนกความเสี่ยงของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ก่อนกลับเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 2 จุด ได้แก่
1.ห้องประชุมสมจิณณ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
2.ห้องประชุมโชควัฒนาเครือสหพัฒน์ ลำพูน

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.- 16.30 น. โดยสถานประกอบการต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความสอดคล้อง สำหรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และชุดปฏิบัติการฯ ต่อไป


สำหรับวันนี้ ในเบื้องต้นส่วนใหญ่ได้ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลแต่ละโรงงาน หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้เดินทางมามอบแบบฟอร์มการคัดกรอกของพนักงานโรงงานแต่ละโรงงานให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อดำเนินการส่งข้อมูลต่อให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการคัดกรองผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อไป

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน