ตำบลบ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ เตรียมประกาศเคอร์ฟิวรณรงค์ต้านการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

20 เม.ย. 2564


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 นายภาสกร หมัอกรอง กำนันตำบลบ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ เปิดเผยว่า นายสมศักดิ๋ สึขประเสริฐ นายอำเภอเมืองแพร่มอบหมายให้นายมงคล ขอร้อง ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองแพร่ ประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองตำบลบ้านถิ่น ณ. ที่ทำการกำนันตำบลบ้านถิ่นเพื่อช่วยกันรณรงค์ ป้องกันการแพร่ ระบาดของ โรค Covid-19 โดยใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและรองรับสถานการณ์ ซึ่งในที่ประชุมมีมติ เพื่อจะได้ออกประกาศใช้ ในพื้นที่ ตำบลบ้านถิ่นและจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เป็นต้นไป
โดย มาตรการที่กำหนดให้ดำเนินการในพื้นที่ควบคุมคือตำบลบ้านถิ่น
1. จำกัดเวลาการออกนอกเคหสถาน ห้ามออก นอกเคหสถานหลังเวลา 23.00น.โดยไม่มีเหตุจำเป็น 
2. ห้ามมั่วสุมทำผิดกฎหมาย อย่าให้มีการลักลอบเล่นอะไร หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเกิน 5 คนเกินเวลา 22.00 น.
3. บุคคลหรือผู้ใดเข้าพื้นที่ตำบลบ้านถิ่นเกินเวลาที่กำหนดท่านต้องมีเหตุผลชี้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ 
4. ขอแต่งตั้งฝ่ายปกครอง ตำบลบ้านถิ่น ชรบ.ตำรวบ้าน อสม. เป็นผู้ปฎิบัตหน้าที่ตามประกาศ
5. ให้มีการ ตั้งจุดตรวจ และหน่วยออกลาดตระเวนตั้งแต่วันที่ 21- ไม่มีวันสิ้นสุดจนสถานการณ์ โรค Covid-19 จะลดลง
6. บุคคลใดเดินทางเข้าพื้นที่ตำบลบ้านถิ่นที่มาจากต่างจังหวัดต้องรายงานตัวโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น
7. โดยให้ใช้ประกาศของจังหวัดแพร่ เป็นหลักและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน