รองผู้ว่า ฯ นครปฐม ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารและตลาด ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

19 เม.ย. 2564 อ่าน 4 ครั้ง


วันที่ 19 เมษายน 2564 นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านอาหารและตลาด ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พบว่าผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของจังหวัดเป็นอย่างดี
โดยเปิดให้บริการจนถึงเวลา 21.00 น. พร้อมงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกทั้งมีจุดคัดกรองสำหรับผู้ที่มาใช้บริการ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ สมุดลงทะเบียน การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะอาหาร รวมถึงระยะห่างระหว่างกลุ่มบุคคล สแกนแอพพลิเคชั่นไทยชนะบริเวณทางเข้า และกำชับผู้ที่มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย


รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ขอความร่วมมือร้านอาหารปฏิบัติตามข้อแนะนำเพิ่มเติม ได้แก่ จัดให้มีพนักงานแจ้งให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการในร้านทุกคนลงทะเบียนไทยชนะ หรือลงขื่อในสมุด พร้อมทั้งติดตั้งสัญลักษณ์บริเวณโต๊ะอาหารเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างผู้มาใช้บริการ ในส่วนของตลาด ได้ขอความร่วมมือปรับปรุงจุดเข้า-ออก อีกทั้งติดตั้งจุดล้างมือ ติดตั้งม่านกั้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายและสัญลักษณ์แสดงจุดยืนซื้อสินค้า พร้อมแนะนำในการสวมถุงมือเพื่องดสัมผัสสินค้า ซึ่งทางผู้ดูแลตลาด จะนำไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมต่อไป 

ปนิทัศน์ มามีสุข/ นส.ปณิดา มามีสุข จ. นครปฐม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน