อบจ. สุพรรณบุรี ออกปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

19 เม.ย. 2564 อ่าน 5 ครั้ง


วันที่ 19 เมษายน 2564 นายบุญชู  จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี มอบหมายให้นายเมธี สรรพคุณานนท์ และว่าที่ ร.ต.ภูวฤณ  ภูริธรจินดา สมาชิกสภา อบจ.สุพรรณบุรี เขตอำเภอสามชุกพร้อมด้วยนายรุ่งศักดิ์ ทิมใจทัศน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาชนบท อบจ.สุพรรณบุรี นำเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในเขตพื้นที่อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขยายวงกว้างและจังหวัดสุพรรณบุรีถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องเฝ้าระวังสูงสุด ในพื้นที่อำเภอสามชุกได้ตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่จำนวนเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับที่ผ่านมามีการเดินทางไปมาของบุคคลในและนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก


ทางอำเภอสามชุกจึงขอความอนุเคราะห์ให้ อบจ.สุพรรณบุรี ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในและภายนอกบ้านพักอาศัยของผู้ป่วย พร้อมทั้งฉีดบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียง และทางสาธารณะในระยะ 50 เมตร เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. สุพรรณบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน