ผวจ.สิงห์บุรี สั่งการให้คุมเข้มมารตการโควิด-19 ด้วยความห่วงใยประชาชน ณ ตลาดนัดวันอาทิตย์ และตลาดนัดพระเครื่องเมืองสิงห์

18 เม.ย. 2564


วันนี้ (18 เมษายน 2564) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผวจ.สิงห์บุรี สั่งการให้ พันเอกชายธนัญชา วาจรัตน์ รอง ผอ. รมน. จังหวัดสิงห์บุรี นายยรรยง นาคมา สาธารณสุขอำเภอเมืองสิงห์บุรี นายธรินทร์ นวลฉวี ผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม จ.สิงห์บุรี นายนครไชย์  สิงห์กลิ่นขจร ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี นายชานนท์ วงษ์พจนี ท้องถิ่นอำเภอเมืองสิงห์บุรี และผอ.กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ลงตรวจตลาดนัดพระเครื่องเมืองสิงห์ และตลาดนัดวันอาทิตย์

 
ผลการตรวจสอบพบว่า    1.กรณีตลาดนัดวันอาทิตย์ บริเวณฝาครอบครอง พบข้อบกพร่องสำคัญคือไม่มีจุดคัดกรอง ไม่มีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีทางเข้า-ออกหลายทาง และไม่มีเจ้าหน้าที่จัดการจราจร   แต่การสวมหน้ากากอนามัย 100%

     2.กรณีตลาดนัดพระเครื่อง พบว่ามีจุดคัดกรอง มีการตรวจวัดอุณหภูมิ  มีการสวมใส่หน้ากากอนามัย 100%  แต่ยังพบการตั้งวางแผงพระบางจุด ไม่เว้นระยะ  และไม่มีทะเบียนคุมผู้ค้า


 โดยจากการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ให้ทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและทางตลาดปฎิบัติเพิ่มเติมดังนี้

1. เน้นย้ำให้ผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

2. ประชาสัมพันธ์ ณ จุดคัดกรอง และผ่านเสียงตามสาย เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ DHMTT ป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยของผู้จำหน่ายสินค้าและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการภายในตลาด

3. ให้ผู้รับผิดชอบตลาด (เจ้าของตลาด) เพิ่มจุดคัดกรองและจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองทุกจุดตลอดเวลาจนกว่าจะปิดตลาด

4.ขอความร่วมมือไม่ให้ผู้ขายที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดมาจำหน่ายในช่วงนี้

 ทั้งนี้ จะให้ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำให้เรียบร้อย และจะลงตรวจติดตามอีกครั้งในสัปดาห์หน้า หากยังไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้  จะเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคพิจารณาสั่งปิดตลาดต่อไป

ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าว จ.สิงห์บุรี 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง