ลำพูน ผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 12 ราย รวมสะสม 141 ราย เตรียมเปิดโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2

18 เม.ย. 2564


วันนี้ (18 เม.ย. 64)  ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสุผล ตติยนันทพร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน , นายสุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน ) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และ แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน แถลงข่าวสถานการณ์โควิด 19 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2564 ของจังหวัดลำพูน พบรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่เพิ่มเติมจำนวน  12 ราย  ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 16 เมษายน 2564 มีจำนวน  141 ราย
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ในขณะนี้ในเรื่องของโรงพยาบาลสนาม ทางจังหวัดลำพูนได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการที่จะมีผู้ป่วยมาเพิ่มเติมหากโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 ของจังหวัดลำพูนคือที่โรงพยาบาลลำพูน สาขาเวียงยอง ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไม่เพียงพอ พร้อมที่จะมีโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพราะว่าการเตรียมความพร้อมนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน  ทั้งนี้ได้มีการประชุมหารือ และได้มีการขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบในการเตรียมโรงพยาบาลสนาม สำหรับในช่วงเวลานี้การให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลและทางจังหวัดเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ถ้าหากขาดความร่วมมือกันของทางภาครัฐและภาคประชาชน หรือขาดความเห็นอกเห็นใจกับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ไม่มีใครที่ตั้งใจจะติดเชื้อ ถ้าหากมีการติดเชื้อกันภายในครอบครัวหรือในวงของญาติแล้ว จึงมีความน่าเห็นใจ บุคคลเหล่านี้ควรมีการดูแลและรับการรักษา แต่เนื่องจากว่าถ้าหากโรงพยาบาลไม่มีพื้นที่ให้การรักษาผู้ป่วยแล้ว ทางจังหวัดจึงต้องขอความเห็นใจจากทางประชาชนให้มีความเห็นอกเห็นใจและเข้าใจในการที่ทางจังหวัดจะเตรียมโรงพยาบาลสนามเพิ่มขึ้น  ตอนนี้ทั่วประเทศไม่ว่าจังหวัดไหน การตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุด จัดตั้งเพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 และส่วนใหญ่ที่มาพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนั้น เป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรือไม่แสดงอาการเลย เข้ามาพักเพื่อที่จะไม่ให้ผู้ป่วยไปแพร่เชื้อในพื้นที่อื่นๆต่อไป  โรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นมานั้นเป็นโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นโดยสาธารณสุข อยู่ภายใต้การดูแลของคณะแพทย์และพยาบาล มีระบบในการจัดการที่มีมาตรฐาน สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อออกไปสู่ หมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่อื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงอย่างแน่นอน

ด้านนายแพทย์สาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในแต่ละวันนั้น ทางจังหวัดมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 อย่างช้าไม่เกิน 1-2 วันนี้ เนื่องจากยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่กับปริมาณเตียงที่ยังเหลือว่างอยู่นั้นไม่สอดคล้องกัน  จึงจำเป็นที่จะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 เพื่อที่จะดูแลประชาชนที่ติดเชื้อโควิด-19 ในส่วน รายใหม่ 12 ราย มีจำนวน 9 ราย ที่ติดเชื้อกันเองภายในจังหวัด  มีเพียง 3 รายเท่านั้นที่รับเชื้อมาจากจังหวัดเชียงใหม่ และที่สำคัญ ในจำนวน 12 รายใหม่ในวันนี้ 10 ราย จะอยู่ในช่วงอายุ 16-60 ปี และไม่แสดงอาการ เป็นวัยที่เดินทางไมไปมาในพื้นที่ต่างๆในสังคม ในขณะนี้เริ่มมีการติดเชื้อในวัยเด็กและในวัยสูงอายุ โดยสองวัยนี้ส่วนใหญ่จะติดกันเองภายในครอบครัว  ในส่วยของวัคซีน ในเฟสที่ 3 หรือเฟสที่ครอบคลุมประชาชนก็จะอยู่ในช่วงกลางปีนี้ หลังเดือน มิถุนายน หรืออาจเร็วกว่านั้น โดยในขณะนี้วัคซีนยังอยู่ในช่วงของเฟส 1-2 คือเป็นช่วงที่มีวัคซีนจำกัด จะทำการฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในด่านหน้า และให้แก่ประชาชนที่อยู่ด่านหน้าไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. หรือผู้ที่อยู่ในด่านตรวจก่อน


ด้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน กล่าวว่า ตอนนี้ทางโรงพยาบาลสนามมีพื้นที่เหลืออยู่จำนวน 51 เตียง ส่วนในโรงพยาบาลลำพูนเตียงกำลังจะเต็มแล้ว วันนี้ได้มีแผนที่จะต้องไปตรวจดูผู้ที่มีอาการน้อยและอาจจะต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนาม เพื่อเปิดพื้นที่ในโรงพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก เข้ามาพักรักษาภายในโรงยาบาลลำพูนแทน เพราะฉะนั้นคาดว่าจะมีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2  มีจำนวนเตียง 101 เตียง โดยมีความเห็นร่วมกันว่าจะเปิดใช้หอประชุมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2  คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ใน 1 ถึง 2 วัน

ในส่วนสิ่งของที่ประชาชนอยากจะสนับสนุนให้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  ประชาชนสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ที่ชั้น 1 อาคารมะลิ โรงพยาบาลลำพูนเพียงแห่งเดียว  ติดต่อและสอบถามได้ที่หมายเลข 065 - 472 3714 หรือ 065 -472 3715  ตั้งแต่เวลา 08:30 ถึง 20:00 นาฬิกาของทุกวัน  สิ่งของที่ทางโรงพยาบาลสนาม มีความต้องการในเวลานี้ ได้แก่ ผ้าเช็ดตัว , กระดาษชำระ , แชมพู , สบู่ , น้ำดื่ม และสิ่งของที่จำเป็น ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำความสะอาดร่างกายทุกครั้งที่เข้าไปดูแลรักษาผู้ป่วย และผู้ป่วยเองลืมนำติดตัวมาที่โรงพยาบาลสนาม  หรือจะจองวันเตรียมอาหารให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย สามารถทำได้ โดยสามารถแจ้งวันที่ที่จะไปบริจาคอาหารว่ามีกี่กล่อง หากขาดอาหารกี่กล่องทางโรงพยาบาลสนามก็จะจัดซื้อเพิ่มเติมก็จะทำให้ในแต่ละวันอาหารจะไม่ขาดและไม่เกิน
               

ด้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า มาตรการช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์  คือ
1. เน้นการทำงานที่บ้าน หรือเวิร์คฟอร์มโฮม (Work from Home) อย่างน้อย 30-50 เปอร์เซ็นต์ ถ้าสามารถทำได้
2. การคัดกรองพนักงานที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและกำลังจะเดินทางกลับมาทำงาน หากมีประวัติเดินทางไปในสถานที่เสี่ยง หรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อและกักตัวอยู่ที่บ้านให้ครบ 14 วัน
3. เคร่งคัดมาตรการของตนเอง เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ สแกนไทยชนะและสแกน Safe Lamphun
4.งดกิจกรรมรวมกลุ่ม งดจัดงานเลี้ยงสังสรรค์
5.เว้นระยะห่างขณะรับประทานอาหารและแยกภาชนะส่วนตัว
6.ให้มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์
7.จัดให้มีจุดวัดอุณภูมิ จุดล้างมือ
8.ให้พนักงานประเมินความเสี่ยงประจำวัน
9.ให้ทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์สัมผัสอย่างสม่ำเสมอ
10.ให้พนักงานที่มีอาการผิดปกติทางเดินหายใจ ให้รีบปรึกษาแพทย์หรือไปโรงพยาบาลทันที
11.ให้แจ้งพนักงานทุกคนหากพบการติดเชื้อ และให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณะสุข หมายเลข 1669 หรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน  12.ทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือใช้แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ หรือปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน