น่านติดโควิด รวม 39 ราย เตรียมโรงพยาบาลรองรับผู้ป่วยโควิดเพิ่ม

18 เม.ย. 2564


เช้าวันนี้ 18 เมษายน 2564 จ.น่าน พบผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จำนวน 38 ราย (นับจาก 1 -18 เมษายน 2564 ) สะสมรวม 39 ราย และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทาง รพ.น่าน ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไว้พร้อมแล้ว เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนผู้รับบริการ

แพทย์หญิงอัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน ติดตามความก้าวหน้า การจัดตั้งหอผู้ป่วยรวม (COHORT WARD) ผู้ป่วยโควิด-19 ของโรงพยาบาลน่าน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมการรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด 19 ของจังหวัดน่าน โดยได้ปรับปรุงหอผู้ป่วยพิทักษ์ไทยล่างเดิมเป็น Cohort ward ดังกล่าว มีเตียงผู้ป่วยจำนวน 18 เตียง
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลน่านมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำนวนหลายราย ดังนั้น โรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่จะเข้ามารับการรักษามากขึ้น โดยให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อทางอากาศในโรงพยาบาล โดยเฉพาะหอผู้ป่วยรวม ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพียงพอที่จะป้องกันเชื้อไม่ให้ออกสู่ภายนอก ทำให้ผู้อื่นเป็นอันตราย


สำหรับความพร้อมจากการติดตามในครั้งนี้ มีความคืบหน้าไปมาก มีความพร้อมเกือบ 100 % ซึ่งคาดว่าจะรองรับผู้ป่วยโควิด19 ได้ในวันนี้ โดยทาง รพ.น่าน มีการวางแผนจัดเตรียมอัตรากำลังของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานและด้านอื่นๆ พร้อมแล้ว

อภิศักดิ์ นิธิพงษ์พานทอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดน่าน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน