แพร่ ใช้ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา เป็น รพ.สนาม รับผู้ป่วยโควิด

18 เม.ย. 2564


เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, ปลัดจังหวัดแพร่, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่, รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดแพร่, นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่, ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่, ผู้อำนวยโรงพยาบาลแพร่, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, ผอ.โรงพยาบาลอำเภอทุกโรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่




ในวันเดียวกันนี้ที่ อ.สูงเม่น นายนิกร ฝักฝ่าย ผู้ใหญ่บ้านร้องแหย่ง ม.6 ต.ดอนมูล ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยลงพื้นที่เพื่อให้รู้ ความเข้าใจและให้คำแนะนำชาวบ้าน ป้องกันตัวเอง ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19พร้อมกับได้นำหน้ากากอนามัยแจกจ่ายให้กับประชาชนในครัวเรือนในพื้นที่หมู่ที่ 6


สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่




ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน