ผู้ว่าฯ ย้ำเดินทางมา สุพรรณบุรี ต้องมีหนังสือรับรอง

18 เม.ย. 2564


วันที่ 18 เมษายน 2564 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่าขอเตือนอีกครั้งตามคำสั่งของ ศบค.ถ้ามีการจัดงานเกิน 50 คนต้องขออนุญาต แต่เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ห้ามมีการจัดเลี้ยง ห้ามมีเหล้ามีสุรา ถ้ามีเหตุการณ์ขึ้นมาถือว่าละเมิดคำสั่ง เพราะเป็นเรื่องข้อบังคับข้อกำหนดที่ออกมาใหม่ของ ศบค. ขอให้ถือปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
สำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้ามาภายในจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องปฎิบัติดังนี้ โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่สีแดงเข้ามาในสุพรรณบุรี ต้องมีหนังสือรับรองการเดินทาง หรือ หนังสือแสดงความจำเป็นที่ต้องเข้าพื้นที่ ออกโดยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ท่านออกเดินทางมา รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ท่านเดินทางมาถึง รวมทั้งแสดงเอกสารให้เจ้าหน้าที่ ส่วนพื้นที่สีส้มเข้ามาในสุพรรณบุรี ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ท่านเดินทางมาถึง ไม่ต้องมีหนังสือรับรอง

 


ส่วนคนสุพรรณบุรีที่จะเดินทางไปจังหวัดอื่น ต้องตรวจเช็คว่าจะเดินทางไปจังหวัดไหน สีแดง หรือสีส้ม สุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สีแดง ต้องเช็คปลายทางที่จะเดินทางไปว่าเขาให้ทำอย่างไร อาจจะคล้ายๆกับสุพรรณบุรี ที่ต้องมีหนังสือรับรอง และรายงานตัว ทั้งนี้ ถ้าไม่มีความจำเป็น ไม่มีธุระ ขอให้เลื่อน  งด การเดินทางออกไปก่อน อยู่กับบ้านเพื่อลดความเสี่ยง มีผลบังคับใช้ 18 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. สุพรรณบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน