เมืองคอนครองแชมป์เกิดอุบัติเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บสูงสุดของประเทศ

17 เม.ย. 2564 อ่าน 1 ครั้ง


จังหวัดนครศรีธรรมราช สรุปช่วง 7 วันเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 เกิดอุบัติเหตุ 106 ครั้ง บาดเจ็บ 109 เสียชีวิต 5 ราย บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ แต่สถิติสะสมจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บสูงสุดของประเทศ

วันนี้(17 เม.ย.) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมสรุปผล 7 วันการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 “สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” ระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 มีผู้แทนจากส่วนราชการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ ตรวจสอบและประเมินการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งถอดบทเรียนจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกรณีต่าง ๆ เพื่อสร้างความปลอดภัย อำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง รวมทั้งเพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำ
ซึ่งจากการสรุปการใช้รถใช้ถนนประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 15 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 14 คน เสียชีวิต 1 ราย สรุปสะสมรวม 7 วัน ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 มีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วจำนวน 106 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 109 คน เป็นชาย 75 คน หญิง 34 คน และมีผู้เสียชีวิตจำนวน 5 ราย สำหรับประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ จากการมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ ไม่สวมหมวกนิรภัย และสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือมีสิ่งกีดขวางบนถนน ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือถนน อบต./หมู่บ้าน อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 24 ครั้ง

 อำเภอที่ไม่เกิดอุบัติเหตุ มี 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนาบอน และอำเภอถ้ำพรรณรา ส่วนผลการดำเนินการตามมาตรการ 10 รสขม สะสม 7 วัน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 7,353 ราย ส่วนใหญ่ไม่สวมหมกนิรภัย ไม่มีใบขับขี่ ความเร็วเกินกฎหมายกำหนด และไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ตามลำดับ

 


นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนส่งผลให้การปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 10-16 เมษายน 2564 บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ เมื่อเทียบกับสถิติเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2560-2562)เป้าหมายจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ 111 ครั้ง จำนวนผู้บาดเจ็บ 118 คน และเสียชีวิต 5 คน ส่วนสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุ 106 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ(Admit) 109 คน เสียชีวิต 5 ราย แต่อย่างไรก็ตามแม้จะบรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ แต่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีสถิติสะสมจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บสูงสุดของประเทศ ซึ่งจะได้มีการนำสถิติต่าง ๆ มาถอดบทเรียนเพื่อนำไปปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีต่อไป.

 

ไพฑูรย์  อินทศิลา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครศรีธรรมราช

                       
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน