อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เปิดแผนที่คนติดโควิด-19 ในพื้นที่ 6 ตำบล 10 ราย ให้สังเกตุอาการและเฝ้าระวังในพื้นที่

17 เม.ย. 2564


งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่  เปิดเผยแผนที่แสดงการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยพบตำบลที่มีผู้ติดเชื้อ (รับการรักษา) จำนวน 6 ตำบล ประกอบด้วย
1. ตำบลเมืองงาย 2 ราย
2. ตำบลแม่นะ 2 ราย
3. ตำบลทุ่งข้าวพวง 1 ราย
4. ตำบลเมืองคอง 1 ราย
5. ตำบลแม่นะ 3 ราย
6. ตำบลเชียงดาว 1 ราย

รวมทั้งหมด 10 ราย
ให้สังเกตุอาการตนเอง 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 เม.ย. 2564 หากมีอาการผิดปกติ เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ถ่ายเหลว มีผื่นขึ้น ไม่สามารถรับรส หรือไม่ได้กลิ่น ฯลฯ ให้รับการตรวจคัดกรองเบื้องต้น ที่สถานพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน (ทำการลงทะเบียนคัดกรองที่ รพ.สต.ในพื้นที่ได้)

สราวุธ แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน