ลำพูน อุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์วันสุดท้ายโชคดีไม่มีผู้เสียชีวิต

16 เม.ย. 2564


ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน(ศปถ.)จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการ ศปถ.จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564  เวลา 08:30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 โดยมี  คณะกรรมการศูนย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยทำหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น กำหนดให้มีการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่ 11 ถึง 17 เมษายน 2564
นายชาคร ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน รายงานข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 3 ครั้ง บาดเจ็บ 3 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต สาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจาก การเมาสุรา ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถเร็วเกินกำหนด ฝนตกทัศนวิสัยไม่ดี สภาพรถเก่า อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุได้แก่ อำเภอลี้ จำนวน 2 ครั้ง  และอำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 1 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ทางจังหวัดฯ ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ ด่านชุมชน ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งใช้บังคับข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด เน้นการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ


กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน