สจป.3 แพร่ ร่วมกับ ศปท. เร่งช่วยชาวบ้านซ่อมแซมหลังถูกพายุฤดูร้อนถล่ม

16 เม.ย. 2564


เมื่อวันที่  16 เมษายน 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดนนายประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.3 สาขาแพร่, นายเสน่ห์ แสนมูล ผอ.ศูนย์ป่าไม้แพร่ มอบหมายให้นายสุคนธ์  ใจตั้ง หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.15 (แม่สรอย) พร้อมคณะร่วมกับหน่วยพร.14 (แม่แปง) อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย สวนป่าสรอย สวนป่าวังชิ้น ให้ความช่วยเหลือซ่อมแชมและพัฒนาบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน บ้านสวนป่าสรอย หมู่ 14 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดนผู้นำท้องถิ่นและชาวบ้านต่างก็ขอขอบคุณหน่าวยงานในสังกัดกระทรใฝทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมในจ.แพร่ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน