วัดหลวงพ่อโสธรคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ ภายในวัด สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

16 เม.ย. 2564


       วัดหลวงพ่อโสธรคุมเข้มป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 นำเจ้าหน้าที่เข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ ภายในวัด สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่เดินทางมาไหว้หลวงพ่อโสธร พร้อมมาตรการคัดกรองบริเวณหน้าประตูทางเข้าทุกคนต้องสวมแมส เดินตามเส้นระยะห่างที่ขีดไว้ และผ่านจุดแสกนอุณหภูมิ
        วันที่ 16 เมษายน 2564  ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา /  ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ไวยาวัจกรวัดโสธร และนายพยอม  แจ้งศรีสุข  ผู้จัดการวัดโสธร ได้นำเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ นำน้ำยาฆ่าเชื้อมาฉีดพ่นตามจุดต่างๆ โดยรอบวัด เน้นพื้นที่ที่ประชาชนใช้มือสัมผัส ทั้งองค์พระ ตู้บริจาค เซียมซี หรือแม้แต่บานประตูและเก้าอี้นั่ง  เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ


         ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย ไวยาวัจกรวัดโสธร เปิดเผยว่า  วัดโสธรได้ดำเนินการในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ตั้งแต่การแพร่ระบาดรอบแรกรวมถึงในรอบที่ผ่านๆมา   วัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการบูชาหลวงพ่อโสธรทุกวัน  แต่จะมีมาตรการคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  โดยกำหนดให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในพระอุโบสถ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน มีการตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณศรีษะ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  จัดช่องทางในการเข้าสักการะ ด้วยการเว้นระยะห่าง จำกัดจำนวนผู้เข้าไปภายในพระอุโบสถ เพื่อลดความแออัด มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นอย่างสม่ำเสมอ จัดที่นั่งพักคอยด้วยการเว้นระยะห่าง และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกับเจ้าหน้าที่ของวัดโสธรวรารามวรวิหาร คอยตรวจตรา ให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก / โดยวัดโสธรจะเปิดให้ประชาชนได้เข้าสักการะ วันปกติ เวลา 07.00-16.30 น. และวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 - 17.00 น.

ก้องเกียรติ พุทธิรังสิมาภรณ์  ผู้สื่อข่าว จ.ฉะเชิงเทรา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน