จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่า 90 เตียง และมีการซ้อมรับมือกับสถานการณ์จริง

16 เม.ย. 2564


            วันนี้ (16 เม.ย.64) จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กว่า 90 เตียง ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเขิงเทรา ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีมติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
         เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่กว่า 70 ราย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ โรงพยาบาลพุทธโสธร โรงพยาบาลพนมสารคาม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยทหาร และผู้เกี่ยวข้อง บูรณาการร่วมกันจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ อาคารที่พัก กั้นอาณาเขต ไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบอินเตอร์เน็ต ฯลฯ เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่อาจแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง

         ล่าสุดทางโรงพยาบาลสนามได้มีการช้อมรับมือกับสถานการณ์จริง โดยได้มีการจำลองเหตุการณ์ การปฏิบัติการจริงในโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนใช้จริง


.สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน