ชาวบ้านร้องนายอำเภอโนนแดง ทนพฤติกรรมปลัดอำเภอไม่ไหว ไม่สนองนโยบายผู้บังคับบัญชา

14 เม.ย. 2564


จากกรณีนายสุชาติ ดือเร๊ะ นายอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้ ปลัดอำเภอคนหนึ่ง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจตราสถานบริการ สถานนครประกอบการ ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3999/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่ในระหว่างออกตรวจนั้น ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงรายดังกล่าว แต่งกายไม่เหมาะสม ทั้งที่เป็นตัวแทนนายอำเภอ โดยใส่ชุดครึ่งท่อน ปล่อยชายเสื้อออกนอกกางเกง พร้อมทั้งใส่กางเกงลายพราง ไม่สวมหน้ากากอนามัย ทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ไปต่างๆนานา ที่ไม่ให้เกียรตินายอำเภอ ทั้งที่เป็นตัวแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564  นายสมจิตร พิศนอก ซึ่งตัวแทนชาวบ้านในอำเภอโนนแดง ได้ทำหนังสือร้องเรียนพฤติกรรมของปลัดอำเภอคนดังกล่าวกับนายสุชาติ ดือเร๊ะ นายอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย (covid -19 ) ของอำเภอโนนแดง ในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่ามีบุคลากรทางกหารแพทย์ของโรงพยาบาลโนนแดง ติดเชื้อโควีด-19 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ราย ทำให้การบรารของโรงพยาบาลต้องปิดตัวลงเกือบทุกแผนก คงเหลือเฉพาะแผนกฉุกเฉินที่รองรับบริการการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 7 วันอันตราย ) ส่วนการตรวจรักษาเล็กน้อยต้องย้ายการตรวจรักษาไปยังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนยาวใหญ่ และต้องอาศัยแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาจากโรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียง
นายสมจิตร พิศนอก ยังกล่าวต่อไปว่า ซึ่งที่ผ่านมาทางนายสุชาติ ตือเร๊ะ นายอำเภอโนนแดง จ.นครราชสีมา ได้เคยมีการจัดประชุมในคณะต่างๆเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วนในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อเตรียมการและดำเนินการ ทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การตั้งด่านชุมชนของฝ่ายปกครอง และการตั้งจุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งกำชับ เน้นย้ำ สั่งการ ประกาศ ทั้งทางช่องทางออนไลน์และเฟสบุ๊คที่เป็นช่องงานสื่อสารราชการช่องต่างๆอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งที่ผ่านมามีหนังสือสั่งการของจังหวัดนครราชสีมา ที่ 3999/2564 ลงวันที่ 10 เมษายน 2564 รวมทั้งโทรสารที่มีความเร่งด่วนที่สุดของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ 12 เมษายน 2564 ลงนามโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีเนื้อหาและสาระสำคัญเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งในด้านการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรงและความปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนน

 


แต่ในขณะที่  ปลัดอำเภอโนนแดงคนหนึ่ง ซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการถ่ายทอดคำสั่ง นโยบายของรัฐบาล และผู้บังคับบัญชาระดับสูงสู่หน่วยงานและองค์กรภาครัฐในพื้นที่ กลับมีพฤติกรรมที่น่าจะเป็นแบบอย่างสวนทางกับนโยบาย ประกาศคำสั่งและแนวทางการปฏิบัติเสียเอง จนเป็นข่าวปรากฏในสื่อสารมวลชนมาแล้ว ทั้งการแต่งกายไม่เรียบร้อยการไม่ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค การฝ่าฝืนประกาศ ข้อห้าม ที่ไปขึ้นเวทีเปิดงานที่มีการจัดแสดงดนตรีสด เพื่อต้อนรับคณะผ้าป่าที่เดินทางมาจากกรุงเทพซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง และมีผู้เข้าร่วมงานเกินกว่า 100 คนที่กำหนดไว้ในคำสั่งหรือประกาศ มีการเต้นรำของหางเครื่องบนเวที รวมทั้งมีการจัดเลี้ยงสุราอาหารที่ต้องอยู่ด้วยกันนานๆ ที่เวทีการแสดงดนตรี บ้านโกรกสำโรง ตำบลโนนตาเถร อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา เมื่อคืนวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 19.00-22.00 น. ของวันเวลาดังกล่าว โดยไม่สนใจต่อภาพพจน์และสายตาของประชาชนที่อาจจะลดความเชื่อถือต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ เสมือนหนึ่งประกาศ ข้อห้าม และคณะกรรมการควบคุมโรคมีไว้เพื่อบังคับใช้กับประชาชนเท่านั้น ดังนั้นในเรื่องนี้เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างที่มิดีและเพื่อให้ดำรงถึงข้อกฎหมายและข้อบังคับของทางราชการ จึงอยากให้ทางนายอำเภอโนนแดง และนายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของจังหวัดนครราชสีมา ให้ดำเนินการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดของการทำงานของปลัดอำเภอดังกล่าว เพื่อพิสูจน์ว่ากฎหมาย ประกาศ ข้อห้ามต่างๆของราชการมีไว้เพื่อปฏิบัติได้จริง มิใช่เพื่อเป็นการสร้างภาพให้ดูดีเท่านั้น นายสมจิตร พิศนอก ตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอโนนแดง กล่าวท้ายสุด

 

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา


 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน