สุพรรณบุรี เตรียมเปิด รพ. สนามรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

14 เม.ย. 2564


วันที่ 14 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานการณ์โควิด 19  จังหวัดสุพรรณบุรี  ยังพุ่งต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันเพิ่มขึ้น  ยอดรวมขณะนี้มีผู้ป่วยรักษาอยู่   จำนวน   87  ราย     และเฝ้าสังเกตอาการอีกจำนวนมาก    โดยขณะนี้การระบาดระลอกใหม่ ได้มีผู้ป่วยกระจายไปตามอำเภอต่างๆแล้ว     ซึ่งทางโรงพยาบาล ในพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือ และ เฝ้าติดตามสถานการณ์ค้นหาเชิงรุกและเร่งตรวจคัดกรอง  ทั้งนี้ หลังจากผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุข ได้แจงทามไลน์ผู้ป่วย ทยอยออกมาบางส่วน  แต่ยังไม่ครบ ตามจำนวนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน  ทำให้ประชาชนได้สอบถามกันเป็นจำนวนมากผ่านช่องทางโซเชียล  ในเรื่องจากชี้แจงทามไลน์     ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา   ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี  ได้ทำหนังสือชี้แจง  ให้ประชาชนทราบ  ถึงกรณีทามไลน์ที่ยังไม่แจงออกมาในแต่ละวันตามจำนวนผู้ติดเชื้อ     โดยมีข้อความสรุปดังนี้ 
สำนักงานสาธารณสุข  จังหวัดสุพรรณบุรี 

        “ ข้อชี้แจง เรื่องการจัดทามไลน์  ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19  ซึ่งผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อทุกรายต้องให้ข้อมูลกับจนท. ที่ลงไปสวบสวนโรค  ของผู้ป่วยดังกล่าวทุกราย  ซึ่งในแต่ละรายก็จะต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง  และ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องได้รับการตรวจสอบความถูกต้องเสียก่อนเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกพาดพิงถึง  ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบ และต้องให้ทันดับสถานการณ์ของการเกิดโรคนั้น  โดยอาจจะต้องมีการดำเนินการก่อนที่จะมีการเปิดทามไลน์ขึ้นมา  ซึ่งถ้าเราถูกเร่งให้เปิดทามไลน์ขึ้นมาก่อนโดยมิได้มีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วนั้น  สิ่งที่ปรากฎในทามไลน์  ของผู้ป่วยแต่ละราย ก็จะส่งผลกระทบกับผู้เกี่ยวข้องเกิดความเสียหายและส่งผลกระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ลงไปตรวจสอบ ฯ

                ในการทำงานจึงต้องมีการหาหลักฐานเพิ่มเติม  เช่น กล้อองวงจรปิด  เพื่อนบ้าน   ซึ่งอาจได้ข้อมูลที่แน่นอนและไม่แน่นอน  และเจ้าของสถานที่ดังกล่าว ไม่ยินยอมที่จะให้เปิดเผยชื่อ  ซึ่งเขาก็สามารถทำได้ตามสิทธิ  ตามพรบ. เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  และ พรบ.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลงในคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนต  ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่และความร่วมมือของประชาชนและผู้ประกอบการในการควบคุม  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว  อีกทั้งยังเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยเจตนา   ซึ่งผู้ที่เดือดร้อนคือ เจ้าหน้าที่ที่ลงไปดำเนินการ และทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจในเจตนารมย์ของผู้หวังดี  ที่จะได้ช่วยควบคุมโรคดังกล่าว  ซึ่งทางผู้เกี่ยวข้องก็เข้าใจและเข้าใจในเจตนาดีของท่านเสมอมา 


ดังนั้น  ในสถานการณ์ ขณะนี้ มีผู้ติดเชื้อจากโรคโควิด  ในช่วงระยะนี้  มากกกว่า  10 ราย  ขึ้นไป  แต่ลักษณะของการติดต่อ  มีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน   ติดต่อในสถานที่เดียวกันและใกล้เคียงกัน    อีกทั้งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง  กับผู้ป่วย   สำนักงานสาธารณสุขจึงได้ ปรับเปลี่ยนทามไลน์  แต่ละบุคคล  มาเป็นการประกาศในภาพรวม  (ไทม์ไลน์รวม)   เพื่อให้ผู้สัมผัสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตามประกาศดังกล่าว  และ สัมผัสในช่วงวันเลา ที่ผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในสถานที่นั้นๆ  ได้เข้ารับการตรวจคัดกรอง   หากพบเชื้อจะได้รักษาทันเวลา  พร้อมลดความขัดแย้งและการละเมิดสิทธิของผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบลดลง  และยังทำให้การทำงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนและตรวจสอบความถูกต้องได้สะดวกรวดเร็ว  สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ทันเวลา  และ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี    

ด้านนายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่าสถานการณ์ระบาดโควิด-19ของสุพรรณบุรี ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทำให้สถานที่กักตัวรอดูอาการหรือโลคอล ควอรันทีนแห่งแรกของสุพรรณบุรีที่โรงเรมกีฬาสุพรรณบุรี สามารถใช้ได้ประมาณ53ห้องยังเหลือใช้อีก12ห้อง และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่ม รพ.ไม่สามารถรับผู้ป่วยได้เพียงพอ เรื่องนี้นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี มีความเป็นห่วง จึงได้จัดหาสถานที่ทำโรงพยาบาลสนาม ที่ ราชภัฎเทพสตรี อ.เดิมบางเดิม ซึ่งสามารถรับผู้ป่วยได้ประมาณ100เตียง ชณะนี้ ดร.พันธ์ศักดิ์ พึ่งงาม ผู้ประสานงาน ม.ราชภัฎเทพสตรี ดำเนินการนำเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ ซึ่งจะสามารถเปิดใช้งานได้วันที่16เม.ย.นี้

วัฒนพล มัจฉา ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. สุพรรณบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน