สุราษฎร์ธานี มีผู้ป่วยโควิดใหม่ 7 ราย เกาะสมุย เกาะพะงัน เวียงสระ รวม 36 ราย กลับบ้านแล้ว 6 ราย

13 เม.ย. 2564


เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2564 ศูนย์ปฎิบัติการโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ได้พบผู้ป่วยยืนยันใหม่ 7 ราย ที่โรงพยาบาลเวียงสระ 1 ราย โรงพยาบาลเกาะพะงัน 1 ราย โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย 1 รายและโรงพยาบาลเกาะสมุย 4 ราย รวมผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่ 2 เม.ย.64 ถึงปัจจุบัน จำนวน 36 ราย ล่าสุดวันเดียวกันนี้ มีผู้ป่วยรักษาหายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 6 รายภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เหลือรักษาตัวที่โรงพยาบาล จำนวน 30 ราย ประกอบด้วย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 7 ราย อ.เกาะพะงัน 3 ราย อ.เกาะสมุย 9 ราย อ.ดอนสัก 6 ราย ส่วน อ.กาญจนดิษฐ์ อ.บ้านนาสาร อ.พระแสงและ อ.เวียงสระ แห่งละ 1 ราย
สำหรับผลการตรวจวันนี้มาจากกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 91 ราย และจากการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 176 ราย รวม 267 ราย ไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 260 ราย และพบเชื้อเป็นผู้ป่วยยืนยันใหม่ 7 ราย โดยรายที่ 30 ที่ อ.เวียงสระ เพศชาย อายุ 49 ปี เป็นข้าราชการตำรวจ ติดเชื้อมาจากกรุงเทพฯ รายที่ 31 ที่ อ.เกาะพะงัน เพศชาย อายุ 54 ปี ชาว จ.สมุทรปราการ อาชีพธุรกิจส่วนตัว คาดติดเชื้อมาจาก จ.ชลบุรี รายที่ 32 ที่ อ.เกาะสมุย เพศชาย ชาวอังกฤษ อายุ 34 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ติดเชื้อจากสถานบันเทิงที่ จ.ภูเก็ต รายที่ 33 อ.เกาะสมุย เพศหญิง อายุ 38 ปี อาชีพพนักงานร้านอาหาร ติดเชื้อจากลูกค้าชาวกรุงเทพฯมารับประทานอาหาร(ทราบป่วยภายหลังกลับไปกรุงเทพฯ) รายที่ 34 ที่ อ.เกาะสมุย เพศหญิง อายุ 30 ปี ชาว จ.อุบลราชธานี  มาอยู่ที่เกาะสมุย ไปติดเชื้อมาจาก จ.อุบลราชธานี(บ้านญาติ) รายที่ 35 ที่ อ.เกาะสมุย เพศหญิง อายุ 30 ปี อาชีพค้าขาย ติดเชื้อมาจากบ้านญาติที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รายที่ 36 ที่ อ.เกาะสมุย เพศชาย อายุ 34 ปี อาชีพทำงานเป็นการ์ดสถานบันเทิง ติดเชื้อมาจากตำรวจท่องเที่ยว 


ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานว่า นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯได้มอบให้นายแพทย์มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมเตียงสำรองโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน 60 เตียง โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ 30 เตียง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างทอง อ.เกาะสมุย 40 เตียง และอำเภอเกาะพะงัน 50 เตียง รวม 180 เตียงไว้กรณีหากมีผู้ป่วยจำนวนมากโดยได้สำรองไว้ตั้งแต่การระบาดระลอกแรกแต่ยังไม่ได้ใช้งาน ซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลทุกแห่งยังรับคนไข้ได้ไม่มีสภาพล้นเตียง

สรเดช ส้มเกลี้ยง ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน