ผู้ป่วยโควิดราชบุรีพุ่งไม่หยุด เพิ่มอีก 13 ราย ระลอกเมษายน รวม 31 ราย

13 เม.ย. 2564


          วันที่ 13 เม.ย. 2564 ข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  ( COVID – 19    ) จังหวัดราชบุรี ณ เวลา 10.00 น.  พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 13 ราย ( รายที่ 70 - 82 ของจังหวัด ) มีความเกี่ยวข้องสถานบันเทิง จำนวน 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง อีกจำนวน 9 ราย และทำงานที่ กทม. อีก 3 ราย ประกอบด้วย

รายที่ 70 เพศหญิง อายุ 62 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพข้าราชการบำนาญ ( ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 64 ) รักษาที่ รพ.ราชบุรี

 รายที่ 71 เพศชาย อายุ 40 ปี อยู่ กทม. อาชีพพนักงานบริษัท รักษาที่ รพ.บ้านโป่ง

 รายที่ 72 เพศชาย อายุ 61 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพข้าราชการบำนาญ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 64 ) รักษาที่ รพ.ราชบุรี

 รายที่ 73 เพศหญิง อายุ 35 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 64 ) รักษาที่ รพ.ราชบุรี                                                                                                                         

  รายที่ 74 เพศชาย อายุ 50 ปี ต.หน้าเมือง อ.เมือง อาชีพธุรกิจส่วนตัว (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายที่ 64) รักษาที่ รพ.ราชบุรี

 รายที่ 75 เพศหญิง อายุ 28 ปี ต.ดอนตะโก อ.เมือง อาชีพลูกจ้าง (ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย กทม.) รักษาที่ รพ.ราชบุรี               

 
 รายที่ 76 เพศชาย อายุ 29 ปี ต.ดอนตะโก อ.เมือง อาชีพธุรกิจส่วนตัว (ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย กทม. ) รักษาที่ รพ.ราชบุรี

 รายที่ 77 เพศชาย อายุ 23 ปี ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม อาชีพรับราชการ ทำงานที่ กทม. รักษาที่ รพ.โพธาราม

 รายที่ 78 เพศหญิง อายุ 26 ปี ต.ดำเนินฯ อ.ดำเนินฯ อาชีพงานบ้าน (ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย กทม.) รักษาที่ รพ.ดำเนินฯ

 รายที่ 79 เพศชาย อายุ 26 ปี ต.ดำเนินฯ อ.ดำเนินฯ  อาชีพงานบ้าน (ประวัติสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย กทม.) รักษาที่ รพ.ดำเนินฯ                                                     

 รายที่ 80 เพศชาย อายุ 26 ปี ต.หนองโพ อ.โพธาราม อาชีพนักดนตรี (ประวัติสัมผัสใกล้ชิดรายที่ 66)รักษาที่ รพ.โพธาราม                                                

 รายที่ 81 เพศหญิง อายุ 22 ปี ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ อาชีพ PR (ประวัติเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง) รักษาที่ รพ.ปากท่อ                                                      

 รายที่ 82 เพศชาย อายุ 25 ปี ต.ดอนคา อ.บางแพ อาชีพรับราชการ ทำงานที่ กทม. รักษาที่ รพ.บางแพ


               โดยยอดสะสมปัจจุบัน จ.ราชบุรีพบผู้ป่วยยืนยันทั้งสิ้น จำนวน 82 ราย ( ระลอกเมษายน จำนวน 31 ราย ) ขณะนี้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาล 32 ราย รักษาหาย 50 ราย  

             ในช่วงนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับประเทศและจังหวัดราชบุรี ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีควรอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการเดินทางไปสถานที่แออัด ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่นอกบ้าน  ล้างมือบ่อย ๆ  ขอให้ประชาชนที่ไปสถานบันเทิงในเขต กทม. นนทบุรี ปทุมธานี หัวหิน ( รายชื่อสถานบันเทิงตามสื่อต่าง ๆ ) ในช่วงเดือนมีนาคมผู้ที่เคยไปสถานบันเทิงต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน จากวันที่ไปครั้งสุดท้าย หากมีอาการขอให้ไปตรวจวินิจฉัยโดยเร็ว และระมัดระวังตนเองเพื่อป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อสู่คนอื่น โดยเฉพาะผู้สูงอายุและเด็กในครอบครัว และ ให้รีบไปตรวจคัดกรองโรคโควิด - 19 ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้าน  ขอความร่วมมือหน่วยราชการและประชาชนจังหวัดราชบุรีร่วมมือเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการเกิดโรคโควิด 19   กิจกรรมช่วงสงกรานต์ ให้จัดเฉพาะสรงน้ำพระ และรดน้ำผู้สูงอายุ  ส่วนกิจกรรมนอกเหนือจากนี้ให้ขออนุญาตนายอำเภอ รวมทั้ง หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงและสังสรรค์ และจัดกิจกรรมในที่คับแคบหรือห้องปรับอากาศ งดสาดน้ำ งดประแป้ง งดปาร์ตี้โฟม งดคอนเสิร์ต เข้มงวดการใช้ DMHTT  หากผ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำและปรับ  

            ขอความร่วมมือประชาชนต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือลงทะเบียน  ด้วยการแสกน  QR code  ณ จุดคัดกรอง หรือด่านตรวจของจังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19

ภัทรพงศ์ คำเปรม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ. ราชบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน