ด่วน เทศบาลเมืองแพร่ต้านโควิด19 ไม่ไหวประกาศยกเลิกการจัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดแพร่เชื้อ

13 เม.ย. 2564


เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวจังหวัดแพร่ ได้รับแจ้งจาก น.ส.นพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแพร่ว่า ทางเทศบาลเมืองแพร่และคณะผู้จัดงาน มีมติให้ยกเลิกกิจกรรมแอ่วสงกราต์เมืองแป้ทั้งหมด
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ของจังหวัดแพร่ ปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้น และผู้ติดเชื้อได้กระจายตัวออกไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 เทศบาลเมืองแพร่ และคณะผู้จัดงาน จึงมีมติให้ยกเลิกงานสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง “ดอกลมแล้งบาน สงกรานต์เมืองแป้ นุ่งหม้อห้อมแต้งามตา” ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2564 ทั้งหมดดังกล่าว

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภารจังหวัดแพร่


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน