ชาวบ้านยกย่องชื่นชมวัดร่องฟอง วัดต้นแบบประกาศงดกิจกรรมช่วงสงกรานต์ หยุดการแพร่ระบาดของโควิด19

13 เม.ย. 2564


ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรณีจ.แพร่พบผู้ติดเชื้อโควิด8คน และมีนักศึกษาชาวต.ร่องฟอง 2คนรวมอยู่ด้วยโดยในวันนี้ 12เมษายน 2564จะมีการแถลงข่าวพบอีก5คนรวมทั้งหมด 13 คนและแนวโน้มว่าจะพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากการประชุมของคณะกรรมการวัดร่องฟอง ผู้นำท้องถิ่นต.ร่องฟอง อ.เมืองแพร่ ทำให้วัดร่องฟองได้ออกประกาศวัดร่องฟองที่ 3/2564 เรื่องการปฏิบัติศาสนกิจภายใสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิต 19
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 ในปัจจุบันยังคงพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดแพร่ โดยเฉพาะในตำบลร่องฟองตามที่ทราบกันอยู่แล้ว ประกอบกับในช่วงนี้เป็นเทศกาลสงกรานด์ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้
เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และประกาศของจังหวัดแพร่ รวมถึงประกาศของมหาเถรสมาคมเกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ทางวัดร่องฟองจึงขอประกาศแนวทางการปฏิบัติศาสนกิจของทางวัด ดังต่อไปนี้
1. งดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง) ประจำปี 2564 ทุกกิจกรรม
2. งดกิจกรรมการทำบุญถวายตานขันข้าว ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 เมษายน 2564หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงไป
3. งดกิจกรรมทำบุญตานตุง 12 ราศี ตุงแดง ตั้งแต่วันที่ 12 - 18 เมษายน 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงไป
4. งดสรงน้ำพระในวันที่ 15 เมษายน 2564 (พญาวัน)
5. งดกิจกรรมขนทรายเข้าวัดก่อเจดีย์ทรายในช่วงวันที่ 14 - 15 เมษายน 2564
6. งดกิจกรรมการบุญถวายตานข้าวปุ้น (วันปากปี) 16 เมษายน 2564


อนึ่ง การสัญจรในวัด จะเปิดให้ใช้ประตูทางหอกลองชัยเพียงประตูเดียวเท่านั้น การทำบุญกุศลของพุทธศาสนิกชนตำบลร่องฟองนั้น ทางวัตคำนึงถึงความศรัทธาและความกตัญญูที่มีต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วแม้ก็จริง ถึงกระนั้นสถานการณ์ความรุนแรงและการแพร่ระบาดของโรคโควิต 19 ก็จำต้องป้องกันอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการรักษาศาสนสถาน ศาสนบุคคลผู้อยู่ในวัด สมควรที่พุทธศาสนิกชนจะใช้เวลาช่วงนี้ อยู่กับบ้านและสามารถจะทำบุญตามวิธีการทางพุทธศาสนา คือ
1. ศีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
2. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการทำสมาธิภาวนา และกรวดน้ำตั้งจิตอุทิศผล เป็นกิจอันพุทธศาสนิกซนจะอุทิศให้ผู้ส่วงลับได้ ขึ้นชื่อว่าการบำเพ็ญสมาธิภาวนาจักเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์ แกวิญญาณบรรพบุรุษผู้วงลับได้อีกช่องทางหนึ่ง ในช่วงสถานการณ์อย่างนี้ หากพันจากสถานการณ์ควบคุมโรคระบาดดังกล่าวแล้ว ท่านก็สามารถจะทำบุญตานขันข้าวตามปกติวิสัยต่อไปได้

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน