ระดมกำลังฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันไวรัสโคโรนา-2019 ในเขตตัวเมืองราชบุรี

10 เม.ย. 2564


วันนี้ 10 เมษายน 2564 นางสาวธัญญพัฒน์  นิธิโชติธนกิจ  ประธานมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ นำกำลังเจ้าหน้าที่มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์และอาสาสมัคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองราชบุรี มูลนิธิหลวงงพ่อสมหวัง จังหวัดนครปฐม และชมรมดับเพลิงภาคตะวันตก  นำเครื่องพ่นจำนวน 20 หัวพ่น พร้อมรถฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 1 คัน ที่ได้ความอนุเคราะห์น้ำยาฆ่าเชื้อจากบริษัท ฐานดี เอสเตท จำกัด สนับสนุนน้ำยาน้ำมาร่วมฉีดพ่นฆ่าเชื้อในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี
โดยเริ่มต้นจากหน้าวัดต่างๆ เคลื่อนขบวนฉีดไปตามเส้นทางและถนนต่างๆ จนรอบเขตเทศบาลเมืองราชบุรีและสถานที่สาธารณะที่สำคัญ โดยมีรถพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ 1 คัน เพื่อฉีดฆ่าเชื้อโรคตามถนนและเส้นทางเพื่อป้องกันเชื้อโรคโควิด-19


ด้านนางสาวธัญญพัฒน์  นิธิโชติธนกิจ  ประธานมูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการสร้างความร่วมมือร่วมใจกันฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานสาธารณกุศล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าช่วงนี้ควรช่วยกันรักษาความสะอาดช่วยกันสวมใส่หน้ากกทุกคนและเว้นระยะห่างเพื่อเราจะได้ปลอดภัยทุกคน ด้วยสถานการณ์โควิด 19 ที่กำลังแพร่กระจายอยู่ในขณะนี้มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ์ราชบุรี โดยได้เล็งเห็นว่า ช่วงเทศการสงกรานต์ที่กำลังอาจมีผู้คนมาทำบุญเป็นจำนวนมาก อาจเกิดการแพร่ระบาทอีกครั้ง ทางมูลนิธิจึงได้ประสานกับทางบริษัทเพื่อนำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแอนตี้ ไวแบค มาทำการฉีดพ่น ให้กับวัดทั้ง 9 แห่ง ในเขตตัวเมืองราชบุรี  อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เชื้อโควิด 19 ให้หมดไป และเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้ชาวจังหวัดราชบุรี ได้ออกมาทำบุญกัน เพราะเป็นประเพณีของไทยที่ได้สืบทอดกันมา นอกจากนี้ยังได้ ไปทำการฉีดพ่นให้กับ หน่วยงานราชการก่อนปิดทำการ อาทิเช่น โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรี วัดต่างๆ สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี สำนักงานอุสาหกรรมจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี และยังได้นำผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแอนตี้ไวแบค ไปมอบกับจุดคัดกรองต่างๆในจังหวัดราชบุรีเพื่อบริการให้กับประชาชนที่เดินทาง กลับภูมิลำเนาจะได้มีความมั่นใจและเดินทางได้อย่างมั่นใจ

ภัทรพงศ์ คำเปรม ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัด ราชบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน