จัดหางานจันทบุรี ประชุมชี้แจงขยายเวลาตรวจหาเชื้อโควิค-19 และจัดเก็บอัตลักษณ์ข้อมูลบุคคล ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

8 เม.ย. 2564 อาทิตย์ กลิ่นทวี อ่าน 8 ครั้ง


         ที่หอประชุมอำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นางธีรศุกร์ บุญช่วยเหลือ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า มติคณะรัฐมนตรี(7 เมนายน 2564) เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอขยายระยะเวลาดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดเก็บอัตลักษณ์ข้อมูลบุคคล (Biometrics) ของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 รันวาคม 2563 ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 16 เมยายน 2564 เป็นวันที่16 มิถุนายน 2564 และในส่วนขั้นตอนอื่นให้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเดิม
ทั้งนี้ ขอย้ำให้คนต่างด้าวทั้งที่มีนายจ้าง และยังไม่มีนายจ้าง เร่งนัดหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และซื้อประกันสุขภาพกับสถานพยาบาลของรัฐ พร้อมทั้งดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์ข้อมูลบุคคล (Biome trics) กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จันทบุรีให้เสร็จสิ้นตามกำหนดระยะเวลา อย่ารอดำเนินการช่วงใกล้สิ้นสุดระยะเวลา หรือผู้ประกอบท่านใดไม่เข้าใจในขั้นตอนใด สามารถสอบถามเพิ่มเติม สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี 1212/21 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0-3932-5913-4


          ทั้งนี้จากการที่ผู้ประกอบการ นายจ้าง ที่ขึ้นทะเบียนแรงงานทางอินเทอร์เน็ต ผ่านมาในขั้นตอนอื่นๆแต่ไม่เข้าใจในขั้นตอนต่อไป รวมถึงกฎหมายแรงงานและระเบียบข้อบังคับที่ทางหน่วยงานควบคุมอยู่ จึงจัดประชุมผู้ประกอบการขึ้นเพื่อชั้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับนายจ้างที่ดำเนินการเองแต่ไม่เข้าใจในขั้นตอนต่อไป รวมถึงยังขาดความเข้าใจทางด้านสาธารณสุข ในการดำเนินการ จึงได้เชิญบุคคลากรทางสาธารณสุขมาชี้แจงพร้อมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและนายจ้างทั้งอำเภอได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใข้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง

ภาพ /ข่าว ไพโรจน์ อนุ  จันทบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน