อบจ.แพร่ภาคภูมิใจ นำเสนอความสำเร็จโครงการโรงเรียนบริการจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเองต่อนายกรัฐมนตรี

8 เม.ย. 2564 สมคราญ เครือบุญ อ่าน 7 ครั้ง


เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า เบื้องหลังความสำเร็จของการนำเสนอโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) ต่อนายกรัฐมนตรี ในงาน “ท้องถิ่นไทย รวมไทย สร้างชาติ” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

โดยมีเครือข่ายจัดการน้ำชุมชนจังหวัดแพร่ นักเรียนโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) ทุกรุ่น ที่สามารถจัดทำข้อมูลน้ำและบริหารจัดการน้ำในชุมชนของตนเองจนประสบความสำเร็จ และเครือข่ายเกษตรปลอดภัย P8 จังหวัดแพร่ สนับสนุนผักปลอดภัยไร้สารเคมี  ที่ต่อยอดมาจากการบริหารจัดการน้ำในชุมชน ทำให้นิทรรศการมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขณะที่เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ ที่ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ฝายดักตะกอนดิน ในพื้นที่ป่าต้นน้ำทำให้ป่ามีความชุมชื้น ประชาชนในพื้นที่ได้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ เปรียบเสมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตของหมู่บ้าน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่ให้การสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในทุกๆ ด้าน

สมฤทธิ์ ชัยพลังฤทธิ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดแพร่
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน