ฉีดวัคซีนโควิดชุดแรกของปราจีน ฉีดครั้งแรกบุคลากรทางการแพทย์

8 เม.ย. 2564 อาทิตย์ กลิ่นทวี อ่าน 13 ครั้ง


         เช้าวันนี้ 7 เม.ย.64 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายแพทย์โชคชัย สาครพานิช  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี  ได้เดินทางไปให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล อสม. ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ ห้องประชุมพญายอ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นกลุ่มแรกของจังหวัดปราจีนบุรี 
          ในการฉีดวัคซีนครั้งนี้ เป็นการฉีดวัคซีนครั้งแรกของจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีแพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร คณะแพทย์ พยาบาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อสม. เข้ารับการฉีดเป็นกลุ่มแรก เนื่องจากต้องสัมผัสกับผู้ป่วยและประชาชนกลุ่มเสี่ยงตลอดเวลา โดยจะทำการฉีดเป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 7,8,9 เมษายน 64  เป็นแพทย์ พยาบาลจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน ในจังหวัดปราจีนบุรี  รวม  400 คน และ อสม.500 คน   และในวันนี้จะมีแพทย์ พยาบาล อสม.เข้ารับการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โรงพยาบาลกบินทร์บุรี โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ โรงพยาบาลนาดี จำนวน 156  คน และจะทยอยฉีดวันที่ 8 –9 เม.ย. จนครบทุกคนและทุกโรงพยาบาล


 




       ด้านนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า " ในเบื้องต้น ทางรัฐบาลได้จัดสรร เพลงป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับทางจังหวัดปราจีนในล็อตแรก ทั้งหมด 1,800 โดส โดยจะฉีดได้ จะฉีีดได้ 900 คน โดยกลุ่มที่เป็นเป้าหมายแรกในจำนวน 900 คนได้แก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล อสม. ที่มีอายุระหว่าง 18 - 60 ปี และต้องเป็นการสมัครใจในการรับฉีดวัคซีน ซึ่งเบื้องต้น ได้มีการคัดสรรความพร้อม โดยคนที่เข้ารับ ฉีดวัคซีนในครั้งนี้จะต้องมีการตรวจก่อนที่จะมีการฉีดวัคซีน หลังจากฉีดแล้วจะมีการรอดูอาการ 30 นาที่โดยมีหมอพยาบาลค่อยดูและ ณ.จุดที่ทำการฉีดวัคซีน แล้วจะกลับไปสังเกต อาการตัวเอง อีกประมาณ 7-14-30 วันเป็นระยะๆ รวมถึงการลงทะเบียนของหมอพร้อมเพื่อเป็นการเช็คประวัติ เช็คอาการตัวเองว่ามีอาการอย่างไรบ้าง ซึ่งในส่วนนี้เป็นล็อตแรก ส่วนในล็อตต่อไปน่าจะอีกประมาณ 1 เดือน และเป็นการฉีดซ้ำให้กับบุคลากรทางการแพทย์อีกครั้ง
        สำหรับจังหวัดปราจีนบุรี  ปัจจุบันมีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยัน ระลอกใหม่  จำนวน 13  ราย รายที่ 13 เป็นหญิง  อายุ 56 ปี  ตรวจพบติดเชื้อสัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จ. นนทบุรี เมื่อวันที่ 4 เม.ย.64  ขณะนี้ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 


          สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะถึง ซึ่งจะมีประชาชน เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากอยากฝาก ให้กับประชาชนที่กำลังจะเดินทางกลับมาเยี่ยมที่บ้าน หรือบุคคลที่รัก อยากให้ บุคคลประชาชนที่กำลังจะเดินทางกลับในช่วงนี้ให้ตระหนัก เมื่อท่านเข้ามาในพื้นที่แล้ว โดยเฉพาะท่านที่มาจากจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่เสี่ยงสูงเสี่ยงมากหรือเสี่ยงน้อยต่างๆก็ตาม ขอให้ทุกท่านที่เข้ามา แจ้งไปยังผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบ เพื่อที่จะให้ อสม. เข้าสังเกตการณ์โดยเฉพาะทานที่มาจากจังหวัดที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพฯ นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตามสถานที่ต่างๆ เมื่อกลับมาแล้ว ขอให้หลีกเลี่ยง สถานที่มีประชาชน ชุมชนเยอะ งดการสังสรรคในกลุ่มเพื่อนๆ ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะห้ามในช่วงเทศกาล แต่ทั้งนี้สามารถที่จะปัองกันได้ เช่นการรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวใช้ช้อนกลาง และสิ่งสำคัญ ถึงแม้จะมีวัคซีนทยอย ฉีดแล้วก็ตาม แต่การป้องกัน ตนเอง โดยการใส่แมส การเว้นระยะห่างทางสังคม การทำความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ มีความจำเป็นในการป้องกัน จึงอยากขอฝากพี่น้องประชาชนที่กำลังจะเดินทาง กลับไปเยี่ยม บ้านเกิดภูมิลำเนาหรือคนในครอบครัวที่เรารัก และอีกเรื่องนึงคือ เรื่องของการเดินทาง โดยเฉพาะในวันศุกร์นี้คาดว่าน่าจะมีประชาชน เดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ควรใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง

ข่าว-ภาพ สายชล หนูแดง อลงกรณ์ คุณกิตตินานนท์  จ.ปราจีนบุรี




ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน