สสจ.สิงห์บุรี บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นวันแรก

7 เม.ย. 2564 นายเกียรติยศ ศรีสกุล (เอก) อ่าน 9 ครั้ง


วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 10.00 น. นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดระบบการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี         นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ พาเยี่ยมชมระบบการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเยี่ยมชมการให้บริการวัคซีนเข็มแรก และให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายแรก จำนวน 40 รายของจังหวัดสิงห์บุรี ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี
นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  กล่าวว่า จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ชนิดวัคซีน Sinovac จากรัฐบาล รอบเดือนเมษายน 2564 ครอบคลุม 2 เข็ม จำนวน 1,800 โดส 900 ราย ซึ่งมีการจัดเก็บไว้ที่คลังวัคซีนโรงพยาบาลอินทร์บุรีภายใต้ลูกโซ่ความเย็น เป้าหมายระยะแรก ประกอบด้วย บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 800 โดส 400 ราย และอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 1,000  โดส 500 ราย  ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับก่อน-หลังในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่กลุ่มเป้าหมาย


 ซึ่งในวันนี้จะเป็นการให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขด่านหน้า และเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 40 ราย โดยผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายแรกของจังหวัดสิงห์บุรี คือ นพ.จักราวุธ  จุฑาสงฆ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีี ซึ่ง นพ.วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้ให้ข้อมูลเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ที่จะต้องฉีดวัคซีนว่า วัคซีนที่รัฐบาลจัดให้มานี้ ปลอภัย สามารถป้องกันไม่ให้อาการของโรคโควิด-19 มันรุนแรงมากขึ้น และหลังจากนี้การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดสิงห์บุรี จะดำเนินการให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามลำดับ  และตามระยะเวลาที่กำหนด ณ โรงพยาบาล   ของรัฐทุกแห่งในจังหวัดสิงห์บุรี

ณัฏฐนารา  ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง