พ่อเมืองสุรินทร์รับวัคซีนป้องกันโรคโควิค -19 เป็นคนแรกของจังหวัด

7 เม.ย. 2564 นายชูชัย ดำรงสันติสุข(ชัย) อ่าน 30 ครั้ง


วันนี้( 7 เม.ย. 2564 ) จังหวัดสุรินทร์ โดยโรงพยาบาลสุรินทร์จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิค – 19  เป็นวันแรกให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่บุคคลกรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในด่านหน้า โดยวัคซีนเข็มแรกได้ฉีดให้กับนายสุวพวศ์  กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ตามด้วยนายแพทย์ประวีณ ตัณฑประภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ตามลำดับ เพื่อเป็นแบบอย่าง และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งทางโรงพยาบาลสุรินทร์ได้เตรียมสถานที่ และบุคลากรทางการแพทย์ ไว้อย่างมีประสิทธิภาพทุกขั้นตอน ทุ้ง 8 ขั้นตอน ประกอบด้วย การลงทะเบียน การชั่งน้ำหนัก และวัดความดันโลหิต การคัดกลอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง และลงนามในใบยินยอมรับวัคซีน หากพบความผิดปรกติจะส่งพบแพทย์เฉพาะทางเพื่อประเมินว่าจะสามารถขอรับวัคซีนได้หรือไม่  ต่อไปจะเป็นขั้นตอนรอฉีดยา ซึ่งขั้นตอนนี้จะมีการให้คำแนะนำสำหรับการดูแลหลังฉีดวัคซีน และขั้นตอนการฉีดวัคซีน หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการให้ผู้รับวัคซีนได้พักสังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อประเมินอาการผิดปกติเบื้องต้นหลังได้รับวัคซีน โดยทีมแพทย์จากห้องฉุกเฉินเตรียมพร้อมตลอดเวลา หากพักสังเกตอาการเลี้ยงไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถกลับบ้านได้ และหมอจะนัดมารับวัคซีนเป็นเข็มที่  2 ซึ่งจะห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์

 

 

 

 

 
สำหรับจังหวัดสุรินทร์ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิค – 19 ในล็อตแรกนี้เป็นของบริษัท  sinovac   จำนวน 2,000 โดสฉีดให้คนละ 2 โดสห่างกัน  3 สัปดาห์ โดยจังหวัดสุรินทร์ได้กระจายวัคซีนให้กับทุกอำเภอ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูง คือ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารรสุขที่ทำงานด่านหน้าภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิค – 19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ติดเชื้อ และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่ทำงานด่านหน้าที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ โดยจะเร่งฉีดวัคซีนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์

 

 


 

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน