ผู้ว่าฯเลย นำ 3 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด SINOVAC 1,000 เข็มแรก

7 เม.ย. 2564 นายชูชัย ดำรงสันติสุข(ชัย) อ่าน 10 ครั้ง


เมื่อเวลา  13.30  น.วันที่ 7 เม.ย.2564 ณ ห้องประชุมชั้น  โรงพยาบาลเลย ถนนมลิวรรณ อ.เมืองเลย จ.เลย นายชัยธวัช  เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วย นายณรงค์ จีนอ่ำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เข้ารับการฉีดวัคซีนโควอดเป็นเข็มแรก  มีนายปรีดา  วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลยและ นพ.บัญชา  ผลานุวงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย  บุคลากรสาธารณสุขอำเภอเมืองเลยบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเลย   ในวันแรกนี้มีผู้เข้ารับวัคซีนจำนวน 1,000  คน   จากกลุ่ม อสม. 500  คน  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  400 คน และ กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล  100 คน  ฉีดพร้อมกันทั้งจังหวัด   เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย  ดำเนินการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเป้าหมาย โดยฉีดต่อเนื่องทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่7-11 เม.ย.2564 ซึ่งได้รับการกระจาย vaccine ได้รับมา 2,000 โดสฉีดได้ 1,000   คน อำเภอเมืองเลยทำการฉีดที่โรงพยาบาลเลย 

 

 

 

 
นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 รอบแรก เป็นวัคซีนซิโนแวค เพื่อฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 1,000 คน โดยมติของคณะทำงานบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับจังหวัด และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรร คือ 1.บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข   รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด่านหน้าหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย จำนวน 400 คน 2.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 500 คน 3.ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 100 คน การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19  จะกระจายให้ทุกอำเภอฉีดพร้อมกัน โดยจะเริ่มฉีดในวันที่ 7 เมษายน  2564 ถึงวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อให้แล้วเสร็จก่อนเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว  “ไม่ได้แปลว่าไม่ติดเชื้อ” แต่เป็นการป้องกันการเสียชีวิตและป่วยรุนแรงได้ จึงขอให้ทุกท่านได้คงมาตรการ DMHTT หรือ การเว้นระยะห่าง/อยู่ห่างไว้ ใส่แมสก์ ล้างมือบ่อยๆ  หมั่นตรวจวัดอุณหภูมิ และใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ/ไทยชนะ  และในรอบถัดไป จังหวัดเลย จะได้รับจัดสรรวัคซีนประมาณเดือน มิถุนายน 2564 โดยจะมีการจัดสรรให้กับกลุ่มต่างๆ  ดังนี้ 1.บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข และ อสม.  2.เจ้าหน้าที่ด่านหน้าหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย  3. ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป   4 .บุคคลที่มีโรคประจำตัว   5.ประชาชนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวในท้ายที่สุดว่า ขอให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร  จากทางราชการเท่านั้น และเน้นย้ำสำหรับผู้ที่จะได้รับการฉีดวัคซีน ขอให้ศึกษาข้อมูลก่อนรับวัคซีน  หากมีโรคประจำตัวต้องแจ้งก่อนฉีด หลังฉีด 30 นาที คอยสังเกตอาการ และต้องโหลดแอปพลิเคชัน  “หมอพร้อม” ไว้ทุกคน เพื่อเป็นการติดตามเฝ้าระวังอาการที่ไม่พึงประสงค์ ถ้ามีอาการไข้ ปวดศีรษะ  ปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีน ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อาเจียน แน่นหน้าอก ผื่นลมพิษ ไม่มีแรง แขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน หรืออาการอื่น ๆ เช่น ท้องเสีย ให้รีบไปพบแพทย์ทันที หรือ Hot line 1669

 

 

 

 


จ.เลย ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นจังหวัดต้นของประเทศเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มเสี่ยงสูงจากการเป็นเมืองท่องเที่ยว  มีผู้ค้าล็อตเตอรี่ร่ายย่อยที่เดินทางไปขายทั่วประเทศ และเป็นเมืองชายแดน  วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมา คือ Sinovac ซึ่งมีการฉีด จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะติดโรคโควิด-19 ก็จะช่วยลดอาการรุนแรงได้  ขั้นตอนในการให้บริการ ดังนี้ มีการลงทะเบียน ซักประวัติคัดกรอง ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ที่ผ่านมาในประเทศไทย ยังไม่มีการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง  และขอแนะนำให้ใช้ apps หมอพร้อม เพื่อติดตามอาการ หลังฉีด    ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเลยพร้อมให้บริการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว บุญชู  ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เลย

 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน