ปศุสัตว์มหาสารคาม คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคลัมปิ สกิน ในโค-กระบือ หลังพบการระบาดหนัก

7 เม.ย. 2564 นายชูชัย ดำรงสันติสุข(ชัย) อ่าน 7 ครั้ง


วันที่ 7 เมษายน 2564 ที่ตลาดนัดโค-กระบือ บ้านหัน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายวชิระ น้อยน้ำคำ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม  เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ หลังพบการระบาดหนักในประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้ติดตามสถานการณ์โรคในสัตว์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 
 นายนพดล พินิจ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า  โรคลัมปิ สกิน (Lumpy skin disease) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโค กระบือ โดยจะพบตุ่มเนื้อบนผิวหนัง และเยื่อเมือกทั่วร่างกาย จะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม โค กระบือที่ได้รับเชื้อจะมีไข้ หายใจลำบาก ในโคนมอาจพบน้ำนมลด การแพร่ระบาดสู่โค และกระบือ โดยการได้รับเชื้อผ่านทางการนำเข้าเคลื่อนย้ายสัตว์ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตลอดจนแมลงพาหะ ซึ่งหากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม จึงได้มีมาตรการเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ รวมทั้งตรวจสถานที่กักสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐาน

 

 

 

 

 


สำหรับมาตรการควบคุมโรคในสัตว์ของตลาดนัดโค กระบือ จังหวัดมหาสารคาม เราก็จะมีการฆ่าเชื้อ ซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมโรค ในปัจจุบันเราพบว่ามีโรคระบาดในโค กระบือ เช่น โรคปากเท้าเปื่อย โรคคอบวม และโรคลัมปิ สกิน ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีมาตรการในการควบคุมอยู่แล้ว ในส่วนของการเคลื่อนย้ายสัตว์ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การแพร่เชื้อได้ โดยวันนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ซึ่งปกติจะมีการปฏิบัติอยู่แล้วในส่วนของตลาดนัด และฝากถึงพี่น้องเกษตรกร ผู้ค้าโค กระบือ หรือผู้ประกอบการ ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการ และกฎระเบียบของกรมปศุสัตว์ เพื่อจะช่วยลดความเสี่ยงในแพร่ระบาดโรค

 

 

 

 


ภาพ/ข่าว พิเชษฐ ยากรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มหาสารคาม

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน