เริ่มแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำทีมฉีดวัคซีนโควิด - 19

6 เม.ย. 2564


วันที่ 6 เม.ย. 2564  โรงพยาบาลมุกดาหารได้ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวันที่สองของการฉีดวัคซีนโควิด-19  ในวันที่ 6 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมมโนรมย์ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลมุกดาหาร  กลุ่มเป้าหมายในวันนี้ เป็นคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร โดยการนำของ นายวีระชัย นาคมาศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม , นายบุญเรือง  เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอเมืองมุกดาหาร ปลักอำเภอ บุคลากรสาธารณสุขอำเภอเมืองมุกดาหาร อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองมุกดาหาร  กลุ่มเป้าหมายปฏิบัติงานตามแนวชายแดนด่านตรวจคนเข้าเมือง บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลมุกดาหาร และอาสาสมัครสาธารณสุข

 

 

 

 

 
โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการฉีดวัคซีนในวันนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและกลุ่มเป้าหมาย  ดำเนินการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์และกลุ่มเป้าหมาย โดยฉีดต่อเนื่องทุกวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 5-9 เมษายน 2564 ซึ่งได้รับการกระจาย vaccine ในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน  5,000 dose ฉีดได้คนละ 2 เข็ม จำนวน 2,500 คน โดยอำเภอเมืองมุกดาหาร ฉีดที่โรงพยาบาลมุกดาหาร จำนวน 1,360 คน


ซึ่งจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดน มีแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจจึงได้รับการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 เป็นอันดับต้นของประเทศ วัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมา คือ Sinovac ซึ่งมีการฉีด จำนวน 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงแม้ว่าจะติดโรคโควิด-19 ก็จะช่วยลดอาการรุนแรงได้  ขั้นตอนในการให้บริการ ดังนี้ มีการลงทะเบียน ซักประวัติคัดกรอง ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ที่ผ่านมาในประเทศไทย ยังไม่มีการแพ้วัคซีนอย่างรุนแรง  และขอแนะนำให้ใช้ apps หมอพร้อม เพื่อติดตามอาการ หลังฉีด วันที่ 1 วันที่ 7 และวันที่ 30   ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลมุกดาหารพร้อมให้บริการสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร

 

 

 

 


ภาพ/ข่าว อนุศักดิ์ - เสาวภา  แสนวิเศษ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.มุกดาหาร 

 

 


 

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน