ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

6 เม.ย. 2564 อ่าน 5 ครั้ง


         วันนี้ 6 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดทุ่งมะสัง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพร้อมด้วยร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  จิตอาสา 904จิตอาสาพระราชทานประชาชนจิตอาสาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
 
โอกาสนี้ประธานในพิธีถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจากนั้นเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะและทำความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพร้อมยืนตรงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมกัน 3 ครั้งจากนั้ประชาชนจิตอาสาทั้งหมดได้แยกย้ายไปปฏิบัติกิจกรรมทำความสะอาดโดยรอบบริเวณ  


ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นการปลุกจิตสำนึกคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกันโดยการร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติหลายๆด้านตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรัก  ความผูกพันใน ๔ สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

รีชา ไหลวารินทร์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน