ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

6 เม.ย. 2564 อ่าน 4 ครั้ง


         วันนี้ 6 เมษายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศาลา 60 พรรษามหาราช จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในงานพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พร้อมด้วย นางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ นายสมหวัง บุญระยอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 
 

จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์เพื่อให้ประชาชนได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงสร้างบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมาจนถึงปัจจุบันและราชวงศ์จักรีที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย   


เนื่องด้วยวันที่ 6 เมษายน 2325 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  (รัชกาลที่ 1) เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงสร้างกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นเมืองหลวงของไทยด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวในปี พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) จึงโปรดเกล้าฯให้หล่อพระบรมรูปพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 พระองค์ คือ รัชกาลที่1 ถึง รัชกาลที่ 4 เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการและประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้งและโปรดเกล้าให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและมีการย้ายที่หลายครั้งเช่นพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ปราสาทและพระที่นั่งศิวาลัยปราสาท เป็นต้น ในรัชกาลที่ 6 โปรดให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง 4 ( รัชกาลที่1 – รัชกาลที่ 4) มาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถพระที่นั่งองค์นี้รัชกาลที่ 6 โปรดให้ซ่อมจากพุทธปรางค์ปราสาทเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะและได้พระราชทานนามดังกล่าวการซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล สำเร็จลุล่วงในเดือนเมษายน พ.ศ. 2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการ ประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่ 6 เมษายนปีนั้นและต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า “วันจักรี”

ปรีชา  ไหลวารินทร์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.กาญจนบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน