รอดแล้ว ชาวลำพูนดีใจ 77 วัน ยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม

24 มี.ค. 2564 สมคราญ เครือบุญ อ่าน 8 ครั้ง


วันที่  24 มี.ค. 64  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผวจ.ลำพูน พร้อมด้วย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน คณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน (ศบค.จ.ลพ) ครั้งที่ 8/2564 และ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน (ศปก.จ.ลพ) ครั้งที่ 14/2564  

เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ในระดับประเทศ และระดับจังหวัด ระรอกที่ 2 พร้อมทั้งออกมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 24 มี.ค. 64 ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มติดต่อกัน 77 วัน  มีผู้ป่วยยืนยันสะสมระรอกใหม่ 2 ราย รักษาตัวหายและกลับบ้านได้ทั้ง 2 ราย การสุ่มตรวจในสถานบริการ ส่งตรวจสะสม 949 ราย ไม่พบเชื้อ 944 ราย  พบเชื้อ 2 ราย รอผล 3 ราย การดำเนินงานการเฝ้าระวังในการสุ่มตรวจ  ในสถานประกอบการ ตรวจสะสม 1,348 ราย ไม่พบเชื้อ 1,348 ราย ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว  ตรวจสะสม 3,409 ราย ไม่พบเชื้อ 3,276 ราย รายใหม่ 132 ราย  และกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ตรวจสะสม 1,729 ราย ไม่พบเชื้อ 1,679 ราย  รายใหม่ 50 ราย

ในส่วนของการกักตัว (Quarantine) แบ่งเป็น Local Quarantine 78 ราย ครบกำหนด 65 ราย กักตัวอยู่ 13 ราย , Home Quarantine 5,596 ราย ครบกำหนด 5,591 ราย กักตัวอยู่ 5 ราย และ Self Quarantine 12,148 ราย ครบกำหนด 11,563 ราย กักตัวอยู่ 585 ราย


ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและเกิดเป็นกลุ่มก้อน ทางด้าน ผวจ.ลำพูน จึงมีความห่วงใยประชาชนทั้งในจังหวัดและผู้ที่เดินทางมาจาก กลับจาก หรือร่วมเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงในการแพร่ระบาด ด้วยการเชิญชวนให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด กรอกข้อมูลในระบบ Safe Lamphun เพื่อเป็นทะเบียนข้อมูลสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขที่จะต้องติดตาม ตรวจสอบ และเข้าไปดูแล โดยขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่เป็นความจริง เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อได้ทันการณ์

กรรณิการ์  วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน
ข้อมูล : ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลำพูน (ศบค.จ.ลพ)
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน