รองนายกรัฐมนตรีและรมต.ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางตรวจเยี่ยม State Quarantine ณ ศูนย์ประสานงานดูแลคนไทยในพื้นที่เฝ้าระวังโรค COVID-19

5 เม.ย. 2563


     วันที่ 5 เมษายน 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางตรวจเยี่ยม State Quarantine ณ ศูนย์ประสานงานดูแลคนไทยในพื้นที่เฝ้าระวังโรค COVID-19 โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พลอากาศตรี ไวพจน์ เกิงฝาก ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน และนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับ
     สำหรับศูนย์ประสานงานดูแลคนไทยในพื้นที่เฝ้าระวังโรค COVID-19 โรงเรียนการบิน กองทัพอากาศ จัดตั้งขึ้นตามมาตรการรองรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศกล่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยหลักในการจัดพื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐบาลกำหนด (State Quarantine) ไว้รองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง กองทัพอากาศ เลือกใช้พื้นที่บ้านพักรับรอง 5 โรงเรียนการบินกำแพงแสน ซึ่งมีความพร้อมของสิ่งอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้งห่างจากชุมชน สามารถส่งกำลังบำรุงได้สะดวก รวมทั้งมีหน่วยด้านการแพทย์ที่สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้ ด้านในมีอาคารที่พักรับรองทั้งหมด 6 อาคาร มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ติดตั้งรั้วรอบขอบชิด พร้อมติดตั้งระบบกล้อง CCTV ระบบเสียงตามสายและระบบโทรศัพท์ แบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย โซนสีแดง เป็นที่พักของผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อและที่พักแพทย์พยาบาล โซนสีเหลือง ใช้ถนนโดยรอบเป็นแนวกันชน และโซนสีเขียว เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ซึ่งโรงเรียนการบินดำเนินการปิดกั้นห้ามบุคคลและยานพาหนะภายนอก ผ่านรอบพื้นที่ควบคุมโรค


      ในส่วนของการปฏิบัติ ได้ดำเนินการตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด มีการเตรียมสถานที่และการช่วยเหลือในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไว้รองรับการเข้าพักเฝ้าสังเกตอาการได้ จนกว่าหมดระยะฟักตัวของเชื้อ COVID-19 คือประมาณ 14 วัน หากตรวจพบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) จะส่งต่อผู้ป่วยให้ทางโรงพยาบาลทำการตรวจรักษาต่อไป ซึ่งในขณะนี้มีผู้เข้าพักเพื่อเฝ้าระวัง จำนวน 75 คน ทั้งหมดเป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศอินโดนีเซีย โดยรับตัวเข้าพักเมื่อวันที่ 2 และ 3 เมษายน 2563

     โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ได้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว  นายสมคิด  พรมมี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครปฐม
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน