รมต.พิพัฒน์ เปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7 มี.ค. 2564


วันที่ 6 มีนาคม 2564ที่ผ่านมา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี “มนต์เสน่ห์ ณ นครบางจํา” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ณ บ้านนครบางจำ ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ดร.ณรัฐนันท์ รักษาทรัพย์ ผู้ก่อตั้งโรงทอนครบางจำ  นายไชยะ ลักษณะปิยะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ตำบลตะกุกเหนือ นายอำเภอวิภาวดี  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี    ให้การต้อนรับ

 
รมต.พิพัฒน์ กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนสินค้าชุมชนและผลไม้ต่างๆ จำเป็นต้องมีการบูรณาการในการพัฒนา โดยมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวแหล่งใหม่ รวมถึงการเชื่อมโยงให้เกิดความสนใจในการเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ณ บ้านนครบางจำแห่งนี้ มีความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ และการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น โรงทอนครบางจำ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานงานโครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นสมาชิกที่ขยายมาจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านท่านหญิงวิภาวดีรังสิต เป็นการมอบโอกาสให้ ประชาชนบ้านบางจำ

 


ในด้านการท่องเที่ยว ที่ได้มีการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายใต้ แนวคิด“มนต์เสน่ห์ นครบางจำ” นั้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยว เป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยใช้การท่องเที่ยวเป็น เครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ทำให้เห็นคุณค่าของท้องถิ่น เกิดความรัก ความภาคภูมิใจ สร้างความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ พร้อมที่จะดูแลรักษา คงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ขอชื่นชมทางชุมชน ที่สามารถอนุรักษ์พื้นที่และดึงศักยภาพที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยผ่าน กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ชุมชนและ ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย... รมต.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย

วสุ ปัณณ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พัทลุง

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน