ชมความงามกุหลาบพันปีบานสะพรั่งบนยอดภูหลวง

6 มี.ค. 2564


เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2564   ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง(มรกตแห่งอีสาน)  อ.ภูเรือ จ.เลย พบว่ามีดอกไม้ป่าอันเป็นราชินีแห่งภูหลวง เบ่งบานออกดอกความสวยงามทางธรรมชาติ โดยเฉพาะที่บริเวณโคกนกระบาและลานสุริยัน  กว่า 200  ต้น  ดึงดูดนักท่องเที่ยว ประชาชนผู้เข้าไปศึกษาธรรมชาติที่ทางอุทยานฯเปิดบริการแล้ว
นายวันชัย  สิมมาเศียร  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  ได้กล่าวถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงว่า   “ภูหลวง”  มีความหมายว่าเขาที่สูงใหญ่ หรือหมายถึงภูเขาของพระเจ้าแผ่นดิน เกิดจากการยกตัวของพื้นผิวโลก และดินส่วนที่อ่อนพัดพาลงสู่พื้นที่ส่วนต่ำ ภูหลวงประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2517 พื้นที่ประมาณ 560,593 ไร่ สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง อากาศเย็นตลอดปี ตั้งอยู่ในบริเวณท้องที่ อ.วังสะพุง ภูเรือ  ด่านซ้าย และ อ. ภูหลวง อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-24 องศาเซลเซียส จะมีดอกไม้ที่มีสีสันเจิดจ้าสวยงามเช่นเอื้องตาเหิน กล้วยไม้ป่าดอกขาว กุหลาบขาว และกุหลาบแดงช่วงเวลาที่เหมาะสมในการชมทุ่งกุหลาบขาว และกุหลาบแดง คือระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมดูฝนอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม อุณหภูมิใกล้เคียงหรือสูงกว่าหน้าร้อนเล็กน้อยจะมีดอกไม้ป่าดอกเล็ก ๆ สีชมพูอมม่วงขึ้นแซมตามทุ่งหญ้า ฤดูหนาวอุณหภูมิลดลงมากในเกณฑ์หนาวถึงหนาวจัดทุกปี  


 

 


นายสุชาติ  จุตตะโน  เจ้าหน้าที่ประจำโคกนกกระบา กล่าวว่า   ในช่วงนี้เป็นเดือน มี.ค.  จะมีกุหลาบแดงที่ออกดอกสีแดงสวยสดใสเต็มที่ยาวปึงเดือน เม.ย. ส่วนกุหลาบขาวจะบานสวยสดขาวโพลนมากในช่วงเดือน เม.ย.-พ.ค.  โดยเฉพาะปีนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ น้ำฝน ความชุมชื้นของสภาพดินและป่าดิบ และทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงได้เปิดบริการนักศึกษาธรรมชาติแล้วแต่ละวันก็มีผู้เดินทางขึ้นยอดภูหลวงเพื่อชมความงาม 1 รถตู้ต่อวัน   โดยให้ประสานได้ที่ 085-2725 946

 

บุญชู  ศรีไตรภพ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.เลย

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน