ผู้ว่าฯ-นายก อบจ.พิจิตร ยืนยันใส่ใจดูแลผู้พิการ 35,220 คน อย่างทั่วถึงเป็นธรรมอำนวยความสะดวกลงทะเบียนเราชนะ2,538ราย

5 มี.ค. 2564


วันที่ 5 มี.ค. 64  เนื่องในวันคนพิการสากลของจังหวัดพิจิตร  นายรังสรรค์   ตันเจริญ   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และ พ.ต.อ.กฤษฎา  ภัทรประสิทธิ์  นายก อบจ.พิจิตร  ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุม CK Hall อ.เมืองพิจิตร ที่จัดโดยนางสาวมะลิวัน  สิทธิโยธี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร และภาคีเครือข่ายคนพิการ พร้อมทั้งส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดงานลักษณะนี้ได้แบ่งการจัดงานออกเป็น 3 วัน ตามมาตรการ  New Normal ซึ่งมีผู้พิการ-ผู้ดูแลคนพิการ – องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมแล้วกว่า 800 คน
โดยภายในงาน นายรังสรรค์   ตันเจริญ   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลผู้พิการในทุกกรณี รวมถึงนโยบายของจังหวัดพิจิตรและ อบจ.พิจิตร ก็ได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือมอบให้คนพิการอย่างต่อเนื่อง


ซึ่ง นายรังสรรค์   ตันเจริญ   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ให้สัมภาษณ์ว่า จำนวนของผู้พิการของจังหวัดพิจิตรที่ได้รับสวัสดิการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์คนพิการจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทั้งสิ้น 35,220 คน หรือ 6.4% ของจำนวนประชากรทั้งหมด  ในส่วนของการอำนวยความสะดวกให้กับ คนแก่  คนพิการ ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อขอรับสวัสดิการโครงการ “เราชนะ” ผู้ว่าฯพิจิตร กล่าวว่า  ได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการให้ถึงหัวบันไดบ้าน ซึ่งมีข้อมูลว่าดำเนินการช่วยเหลือลงทะเบียน “เราชนะ” ให้สำเร็จเสร็จไปแล้วเป็นจำนวน 2,538 ราย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการให้ความสำคัญและใส่ใจดูแลผู้พิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีความสุขทัดเทียมเสมอภาคเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย

สิทธิพจน์  เกบุ้ย ผู้สื่อข่าว จ.พิจิตร 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน