นพ.ทวีศิลป์ ผู้ตรวจฯลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สต. ในพื้นที่ จ.ยโสธร

5 มี.ค. 2564


วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขั้นไดใหญ่/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำฮี อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขั้นไดใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำฮี ตำบลขั้นไดใหญ่ อำเภอเมืองยโสธร โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายอภิรัตน์ ป้องกัน นายอำเภอเมืองยโสธร นายแพทย์สมศักดิ์ เชาว์ศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธร ให้การต้อนรับ

 
สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ได้ลงตรวจเยี่ยมพบปะ อสม.ชุมชน ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขั้นไดใหญ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำฮี เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานรองรับสถานการณ์โควิด 19 คนไทยมีหมอประจำตัว 3 คน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ สุขภาพเด็กปฐมวัยและวัยเรียน สุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ความรู้รอบด้านสุขภาพ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาหัวใจและหลอดเลือด และติดตามเรื่องพัฒนาการเด็ก และกล่าวในนามโฆษก ศบค.ชื่นชมจังหวัดยโสธรที่เป็น 1 ใน 14 จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในรอบนี้

โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขั้นไดใหญ่ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับ EF จังหวัดยโสธร ประจำปี 2563 ที่เน้นการพัฒนาทักษะการบริหารสมองส่วนหน้า นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในการสวมหมวกนิรภัย 100% อีกด้วย

 

 


ภาพ/ข่าว  สมัย  คำแก้ว  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ยโสธร

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน