กอ.รมน.ภาค3หนุนโรงเรียนทำโครงการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เพื่ออาหารกลางวัน

5 มี.ค. 2564


วันที่ 4 มี.ค. 2564 พล.ต.วีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช  เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน  ภาค 3 และคณะได้ลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.หนองหลุม อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร    เป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลความเจริญมีเด็กนักเรียนกว่า 100 คน  มีเจ้าหน้าที่และครูรวม 11 คน ซึ่งล้วนเป็นสุภาพสตรี แต่มีความมุมานะที่จะสร้างคุณภาพชีวิตด้านอาหารให้กับเด็กนักเรียนด้วยการทำโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กอ.รมน.พิจิตร และ  กอ.รมน.ภาค 3 รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงผู้นำชุมชนจึงได้ร่วมกันสนับสนุน
จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้  พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จว.พิจิตร  ,  นายกฤตชัย สุวรรณจินดา ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ,  น.ส.น้ำอ้อย  สุขเลิศ ผอ.ร.ร.วัดกลางวงศ์มณี และคณะครูพร้อมด้วยผู้นำชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันให้การต้อนรับคณะของ  กอ. รมน.ภาค 3


และได้พาชมโครงการเกษตรภายในโรงเรียนที่มีทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์เพื่อนำมาทำเป็นอาหารให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งถือเป็นต้นแบบของโรงเรียนที่เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองดังกล่าวอีกด้วย

สิทธิพจน์  เกบุ้ย ผู้สื่อข่าว จ.พิจิตร 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน