ชาวบ้านพร้อมหนุนรํฐบาลเปิดด่านปากแซง เศรษฐกิจจะได้กระจายในพื้นที่เช่นเดิม

4 มี.ค. 2564


วันที่ 4 มีนาคม 2564  ที่ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  นายเมธา  รุ่งฤทัยวัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานการประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล  จังหวัดอุบลราชธานี  ตามมติ ครม. วันที่  2 มีนาคม 2564  โดยมีหน่วยงานภาครัฐ  ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคงและภาคเอกชน ร่วมพิจารณาข้อมูลด้านความพร้อม ความต้องการการขนส่งสินค้าผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง รวมถึงแนวทางในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด – 19    ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี มีความพร้อมในการเปิดด่านถาวรดังกล่าว  โดยได้พิจารณาสถานที่ดำเนินการไว้ 2 จุด คือ ด่านถาวรบ้านปากแซง  แต่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวยต่อการขนส่ง มีโขดหินและเนินทรายจำนวนมาก จึงได้จัดเตรียมพื้นที่สำรองไว้อีก 1 จุด คือ แพขนานยนต์ของผู้ประกอบการเอกชนที่บ้านนาหินโหง่น  ตำบลพะลาน  อำเภอนาตาล ซึ่งมีพร้อมมากกว่าและเป็นจุดที่ดำเนินการขนส่งสินค้าในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด – 19 มาก่อน

 
 นอกจากนี้ ยังได้เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามมาตรการคัดกรองบุคคลเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ทั้งด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากร  เตรียมพร้อมด้านการตรวจคนเข้าเมืองและด้านศุลกากร  อย่างไรก็ตาม จังหวัดอุบลราชธานี จะได้นำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัด  จัดทำรายงานไปยังกระทรวงมหาดไทย  และเจรจาร่วมกับ เมืองละครเพ็ง แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อขับเคลื่อนการเปิดด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป

 


ด้าน นางจำปี คุณพาที ผู้ใหญ่บ้าน บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล กล่าวว่า ตนเห็นด้วย กับการที่รัฐบาลจะมีการพิจารณาเปิดด่านที่บ้านปากแซง เนื่องจากว่าหากเปิดแล้วก็จะทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และสู่สภาวะเช่นเดิม ชาวบ้านมีกินมีใช้ ปัจจุบันมีความลำบากมากเศรษฐกิจชะลอตัวทุกอย่าง  ทำชาวบ้านยากจน หากเปิดด่านแล้ว หมู่บ้านเราพร้อมทั้งเรือยนต์ เรือขนาดใหญ่ รถวิน สามารถบริการนักท่องเที่ยวได้ แต่จะต้องขอให้คัดกรองหาเชื้อไวรัสกันอย่างเข้มด้วย เพื่อความปลอดภัยของบ้านเรา 

 กฤษณะ วิลามาศ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.อุบลราชธานี

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน