เพชรบุรี รมช.อธิรัฐ ติดตามความคืบหน้างานขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเล จ.เพชรบุรี ช่วยเหลือชาวเรือและเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำ

28 ก.พ. 2564


       วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลพื้นที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วย นายสาธิต อุ๋ยตระกูล สส.เพชรบุรี เขต 2 และ นายสุชาติ อุสาหะ สส.เพชรบุรี เขต 3 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาราชการแทนนายอำเภอชะอำ  กำนัน ผญ.บ้านผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
โดยนายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้เดินทางไปยังตู้ตำรวจทางหลวงหุบกะพง อ.ชะอำ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานก่อสร้าง ถนนสายเลียงเมืองชะอำ หมายเลข 37 ตั่งแต่บริเวณแยกหุบกะพงถุงค่ายธนรัตน์ อ.ปราณบุรี จากนั้นกำนัน ผู้ใหญ่บ้านบ้านหุบกะพงได้ยื่นหนังสือให้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ขอให้ดำเนินการก่อสร้างสะพานกลับรถเข้าหมู่บ้านหุบกะพงเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากนั้นได้เดินทางไปที่ บ้านบางเก่า ม.7ต.บางเก่า เพื่อสำรวจร่องน้ำปากคลองบ้านบางเก่าพบได้มีการดำเนินการขุดลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 กรมเจ้าท่าระยะทางขุด 232 ม.ปริมาณดินขุด 23,300 ลบ.ม. ความกว้าง 15 ม. ความลึก 1.5 ม. และสำรวจร่องน้ำปากคลองบ้านท่า ม.5 ต.บางเก่า พบขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกโดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 กรมเจ้าท่า  ตามแผนดำเนินการ ระยะทาง 900 ม. ความกว้างก้นร่องน้ำ 15 ม. ความลึกจากระดับน้ำลงต่ำสุด 1.5 ม. ปริมาณดินขุด 116,000 ลบ.ม. กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564  พร้อมรับฟังปัญหาของชาวบ้านบางเก่า ประมาณ 50คน ณ ศาลากลางหมู่บ้าน


นอกจากนี้ในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการขุดลอกร่องน้ำอื่นๆ เช่น ร่องน้ำบางทะลุซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการใกล้แล้วเสร็จและที่เตรียมดำเนินการได้แก่ ร่องน้ำบางกุลาร่องน้ำบางแก้วและคลองวัว โดยท่านรัฐมนตรีช่วยฯได้สั่งการให้กรมเจ้าท่าบำรุงรักษาร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำเรือเข้า-ออกได้ตลอดเวลารวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำช่วงฤดูน้ำหลากอันเป็นการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

 บรรณรต เจริญกิจสัมพันธ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.เพชรบุรี
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน