กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เปิดการฝึกอบรมการเป็นบาริสต้า (Barista)

27 ก.พ. 2564


            กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ ได้จัดให้มีพิธีเปิดการฝึกอบรมอาชีพให้กับทหารกองประจำการ สังกัดกองเรือทุ่นระเบิด ครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ กองบัญชาการ ฯ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญในวิชาชีพสาขาต่างๆ  ซึ่งปีนี้กองเรือทุ่นระเบิดได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้า  หลักสูตรผู้ประกอบการร้านอาหาร  หลักสูตรการเกษตรผสมผสาน  หลักสูตรการปรุงดินอร่อย  หลักสูตรช่างตัดผมชาย  หลักสูตรช่างโยธา และหลักสูตรช่างแอร์พื้นฐาน ทำการอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นข้าราชการและทหารในสังกัดกองเรือทุ่นระเบิดและหน่วยในทร. ซึ่งทหารกองประจำการ สังกัดกองเรือทุ่นระเบิดฯ ทั้งหมด สามารถเลือกฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ตามความสนใจ  
           ซึ่งการดำเนินการฝึกอบรมนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ร.ต.ธาดาวุธ ทัดพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด  ที่มุ่งหมายให้เกิดการดูแลด้านสวัสดิการแก่ทหารกองประจำการ โดยจะสอดคล้องกับนโยบายของกองเรือยุทธการและกองทัพเรือที่มีความมุ่งหมายให้กิดการดูแลด้านสวัสดิการที่ดี ให้ความรู้ความชำนาญในวิชาชีพแก่ทหารกองประจำการ  ทั้งนี้การฝึกอบรมนี้จะทำให้เกิดสร้างองค์ความรู้ เกิดทักษะ เกิดการพัฒนาฝีมือ ซึ่งจะทำให้ทหารกองประจำการสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพได้ภายหลังจากปลดประจำการไปแล้ว 

 


      ทั้งนี้เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรจากกองเรือทุ่นระเบิดฯ ด้วย  โดยการเปิดการฝึกอบรมครั้งนี้มี น.อ.วิทวัส สุนทรนันท์ รองผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิดเป็นประธานในพิธี

 พัชรพล ปานรักษ์ รายงาน
 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน