ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

26 ก.พ. 2564


 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น.   ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนระนอง ท่านพระเดชพระคุณ พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง/เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง    เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมกับนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูอาจารย์ นักศึกษาและประชาชนชาวระนอง ร่วมกิจกรรมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาให้แก่วิทยาลัยชุมชนระนอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ทางการศึกษา และเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 
 ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ซีพี บีแอนด์เอฟ เทรดดิ้ง จำกัด นำโดยท่านผู้บริหาร ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ซีพี รีเทลดีเวลลอปเม้น จำกัด, ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท โลตัสส์ สโตร์ส จำกัด (CEO Lotus's ประเทศไทยและมาเลเซีย) และที่ปรึกษาประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพบริจาคเงิน จำนวน 800,000 บาท สมทบกองทุนทอดผ้าเพื่อการศึกษาให้แก่ วิทยาลัยชุมชนระนอง ครั้งนี้ด้วย ส่งผลให้ยอดเงินผ้าป่า ที่ได้รับมาวันนี้ จำนวนทั้งสิ้น  1,110,106.37 บาท


 พระระณังคมุนีวงศ์ เจ้าคณะจังหวัดระนอง/เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีวิหาร พระอารามหลวง        ได้กล่าวกล่าวอนุโมทนาเจริญพรแก่ ดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาด้านศึกษาในจังหวัดระนองที่เป็นจังหวัดเล็กๆ ติดต่อชายแดนไทย-เมียนมา โดยเงินทั้งหมดได้มอบให้กับทางคณะกรรมการของวิทยาลัยชุมชนระนอง นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป และอาตมาหวังเป็นอย่างยิ่งชาวระนองจักได้รับความอนุเคราะห์ จากเครือ CP อีกในโอกาสต่อไป

 

 

 

กฤษดา  เอกวานิช  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ระนอง  
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน