พ่อเมืองชุมพรน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ สู่ปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหาร

26 ก.พ. 2564


ผวจ.ชุมพรน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ สู่ปฎิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่งคงด้านอาหาร รอบ 2 

     ช่วงเย็นที่ผ่านมา(25 ก.พ. 64) เวลา 16.00 น. ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร และแพทย์หญิงพนิดา อนันตเสรีวิทยา นายกเหล่าการชาด พร้อมดัวยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพรหลายหน่วยงานได้ร่วมกัน จัดกิจกรรม “ผู้นำต้นแแบบตัวอย่างที่เห็นจริง” เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฎิบัติการ 90 ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร รอบ 2 กิจกรรมคิกออฟ โดยมีการปลูกผักสวนครัว เช่น พริก มะเขือ ผักเหรียง ผักหวาน มะละกอ มันขี้หนู ขมิ้นขาว ขมิ้นแดง เป็นต้น  
 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นแนวทางการสร้างพื้นฐานของ ความพอมี พอกิน พอใช้ ให้กับประชาชน เพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ในยามวิกฤตซึ่งทาง 

     สมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงได้นำแนวทางพระราชดิริดังกล่าว มาสร้างความมั่นคงด้านอาหาร โดยเริ่มจาก “ผู้นำ” ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นต้นแบบตัวอย่างที่เห็นจริง 


  เพื่อสร้างกระแสการรับรู้และกระตุ้นให้กิจกรรมนี้ได้ขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างบริเวณบ้าน ให้มาเป็นแปลงปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารภายในครัวเรือนได้มีความมั่นคงต่อไป

เอกชนะ นวนละมัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  จ.ชุมพร
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน