นายก อบจ.ระยอง ประกาศนำมวลชนขับไล่ข้าราชการ หากมีเอี่ยวบ่อนพนันเอี่ยวกับบ่อนพนัน จะไปขับไล่ให้พ้นจังหวัดระยองด้วยตัวเอง

25 ก.พ. 2564


นายก อบจ.ระยอง ประกาศนำมวลชนขับไล่ข้าราชการ หากมีเอี่ยวบ่อนพนันเอี่ยวกับบ่อนพนัน จะไปขับไล่ให้พ้นจังหวัดระยองด้วยตัวเอง
    นายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยองแถลงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย 8 ด้านต่อสภา อบจ.ระยอง หลังเข้ารับตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 24 ก.พ.ที่ห้องประชุมสภา อบจ.ระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง ได้มีการเปิดประชุมสภา อบจ.ระยอง หลังมีการประกาศรับรองผลเลือกตั้ง นายก อบจ.และส.อบจ.ระยอง โดยนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.ระยอง ตามบทบัญญัติมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5(พ.ศ.2562)




กล่าวว่า จะเดินหน้านโยบายเดิม 8 ด้าน ประกอบด้วย 1.นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.นโยบายด้านสาธารณสุข สังคมสงเคราะห์และคุณภาพชีวิต 3.นโยบายด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 4.นโยบายด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการส่งเสริมรายได้ 5.นโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ 6.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 7.นโยบายด้านการเมือง การบริหาร และสารสนเทศ และ 8.นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้ขอให้ความเชื่อมั่นต่อ สภา อบจ.ระยอง และประชาชนชาวระยอง จะบริหารงานราชการของ อบจ.ระยอง อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์ของประชาชนชาวจังหวัดระยองเป็นสำคัญ เพื่อให้จังหวัดระยองมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 


ทั้งนี้ในประชุมยังได้มีการพิจารณาเสนอรายชื่อ ตั้ง คกก.หลายชุดด้วยกัน ทั้ง คกก.สามัญประจำ อบจ.ระยอง คกก.ตรวจรายงานการประชุม คกก.แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ คกก.วิสามัญ คกก.เยาวชน สตรี และผู้สูงอายุ สังคมสงเคราะห์ และสวัสดิการ คกก.พัฒนา อบจ.ระยอง คกก.ติดตามและประเมินผลแผนงาน อบจ.ระยอง คกก.ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และคกก.สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัด อบจ.ระยอง.ก่อนจะเปิดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนจังหวัดระยอง โดยกล่าวว่า พร้อมเดินหน้าพัฒนาจังหวัดระยอง ตามนโยบายเดิมที่เคยดำรงตำแหน่งนายก อบจ.ระยอง มากว่า 10 ปีที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ก็ขอประกาศต่อหน้าสื่อมวลชนและ ส.อบจ.ระยอง ทั้ง 30 คนว่า จะไม่เอาบ่อนการพนันในพื้นที่เด็ดขาด หลังเป็นต้นตอของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในระยองและภาคตะวันออก สร้างความเสียหายอย่างมาก ประกอบที่ผ่านมามีคนถามตลอดว่า รับรู้เรื่องบ่อนพนันในพื้นที่หรือไม่ ซึ่งจริงๆ ทุกคนรู้หมด แต่ไม่สามารถทำอะไรได้ เนื่องจากไม่ได้มีหน้าที่ แต่จากนี้ไปจะไม่ให้มีเด็ดขาด โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการต่อต้านบ่อนพนันและตู้ม้าในพื้นที่อย่างเต็มที่ รวมทั้งหากมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่จังหวัดระยอง เข้าไปมีเอี่ยวกับบ่อนพนัน จะเป็นคนนำมวลชนไปขับไล่ให้พ้นจังหวัดระยองด้วยตัวเอง.

วฐิตกลางนอก/ราชัญ กองทอง ผู้สื่อข่าว จ,ระยอง




ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน