สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมตลาดนัดโคเนื้อ

24 ก.พ. 2564


ณ ตลาดล่างรามัน ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการบริการให้แก่สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อ ได้นำโคมาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มโค โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
จากการจัดตลาดนัดโคเนื้อในครั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจร่วมงานจำนวน 80 รายด้วยกัน และนำโคเนื้อเข้าร่วมจำหน่าย 35 ตัว แบ่งเป็นเพศผู้ 27 ตัว เพศเมีย 8 ตัว ทั้งนี้สามารถจำหน่ายโคได้จำนวน 10 ตัว มีเพศผู้ 9 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 242,800 บาท


การจัดครั้งนี้ได้รับความสนใจและความพึงพอใจจากสมาชิกกลุ่มโค นทพ.และประชาชนที่มารับซื้อโค เนื่องจากได้พูดคุยต่อรองราคากับผู้ขายโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จึงได้ราคาที่พึงพอใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างรายได้และความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่

กรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นราธิวาส 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน